Gratis verzending vanaf €20

Psychiatrische Thuiszorg ontleed

Evaluatie-onderzoek in de Bavo RNO Groep

Arina van der Kwaak, Bert-Jan Roosenschoon en Claudette Schoenmakers

ISBN 9789066657724 | 80 pagina's | Paperback

Omschrijving

Psychiatrische Thuiszorg ontleed doet verslag van het eerste jaar Psychiatrische Thuiszorg in de Bavo RNO Groep. Dit boek past in een reeks onderzoekspublicaties van de Bavo RNO Groep over zorg-aan-huisprojecten, waarbij de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig blijft functioneren en daarbij passende hulp ontvangt. De Bavo RNO Groep past het Nicolaes Tulp-model toe. Analoog aan de Anatomische Les van Rembrandt wordt een vernieuwende zorgvorm ontleed, toegelicht en besproken aan de hand van een onderzoeksrapportage. Op deze manier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de hulpverlening, de bepaling van de plaats in de zorgketen, de defi nitie van de doelgroep etc. Deze publicatie is bedoeld ter inspiratie van managers en professionals in de GGZ, die bezig zijn met de ontwikkeling van zorg-aan-huisprojecten.