Gratis verzending vanaf €20

Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces

De Utrechtse pilot
Versterken Betrokkenheid Ouders

Prof.dr. Ido Weijers   Kristien Hepping  

ISBN 9789088502750 | 96 pagina's | Paperback | 2011

Omschrijving


Een veel gehoorde klacht over de strafzitting met minderjarigen is dat ouders daar vaak ontbreken. Snappen ouders wel waar het om gaat? En weten jeugdofficieren en kinderrechters de rol van ouders bij de zitting wel adequaat te benutten?
Ter beantwoording van deze vragen is in 2009 vanuit het Veiligheidshuis Utrecht in opdracht van het ministerie van Justitie een pilot opgezet die bestond uit twee onderdelen - voorlichting aan de ouders en training van de kinderrechters en jeugdofficieren. De pilot is van meet af aan begeleid door onderzoek. Deze publicatie doet daarvan verslag.
Allereerst blijkt verrassend genoeg dat de ouders de laatste jaren in het hele land in overgrote meerderheid naar de zitting komen! Tegen deze achtergrond maakt deze studie duidelijk dat de bijdrage van voorlichting aan de ouders er in bestaat de kleine minderderheid van de ouders, die aarzelt of niet op de hoogte is, te motiveren toch naar de zitting te gaan.
Aanbevolen wordt met name de ouders die voor het eerst een oproep voor een zitting ontvangen te informeren, en alle kinderrechters, jeugdofficieren en parketsecretarissen op dit punt te trainen. Een effectievere participatie van de ouders bij de strafzitting van hun kind kan bijdragen aan het voorkomen van herhaald delinquent gedrag.
De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: