Gratis verzending vanaf €20

Kansen bieden, kansen pakken

De aanpak van jonge veelplegers

Prof.dr. Ido Weijers  

ISBN 9789085602118 | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jonge veelplegers zo snel mogelijk stoppen met hun criminele routine? Voor een vruchtbare aanpak blijkt het cruciaal om onderscheid te maken naar de ontwikkelingsfase waarin de bewuste jongere zich bevindt. Vindt hij het allemaal best en is hij helemaal niet van plan om te stoppen? Twijfelt hij en wil hij niet eindeloos op dit pad doorgaan, maar ziet hij geen ander perspectief? Of zet hij al echte stappen in een andere richting en valt hij af en toe nog eens terug? Elk van deze verschillende fasen behoeft een eigen aanpak.

Dit boek biedt een indringend inkijkje in de leef -en denkwereld van jonge recidivisten, hun achtergronden en motieven. Voor deze studie is jarenlang een grote groep jonge veelplegers gevolgd. Centraal staan de bevindingen uit de uitvoerige gesprekken die we de afgelopen jaren met in totaal 50 jonge (ex)veelplegers hebben gevoerd. Deze bevindingen leveren nieuwe inzichten op in wat hen blijkt te motiveren om te stoppen met hun criminele levenswijze. Tenslotte worden onderbouwde voorstellen gedaan om deze ontwikkeling te stimuleren.