Gratis verzending vanaf €20

Visies op zorg

Jo Caris   Theo Poiesz  

ISBN 9789088508936 | 420 pagina's | Paperback | 1ste druk 2020
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

De zorg raakt miljoenen mensen - zowel patiënten en cliënten als medewerkers, eigenlijk iedereen - en er gaan vele miljarden euro’s in om. Er zijn vele vormen van zorg: van voorlichting en preventie, ambulance-vervoer en spoedeisende hulp tot tandheelkunde en farmacie, fysiotherapie en hulpmiddelen.

Binnen alle deelgebieden functioneren talloze specialismen. Zij kenmerken zich door hun eigen expertise, werkwijze, structuur, dynamiek en financiering. Iedere zin die begint met: ‘De zorg is…’ of ‘De zorg moet…’ is niet, of slechts ten dele geldig, ongeacht het vervolg. Als de zin al betekenis heeft, dan toch slechts voor een klein deel van de zorg.

Het betreft een brede, complexe en gedifferentieerde sector die varieert van neonatologie tot palliatieve zorg. De omvang van de sector rechtvaardigt een brede publieke en politieke belangstelling. Aan het benoemen van missers en incidenten komt dan ook geen einde. Als één promille van alle zorgactiviteiten niet goed verloopt, dan kunnen alle kranten, televisieprogramma’s en verjaardagsfeestjes ermee gevuld worden.

In Visies op zorg geven Jo Caris en Theo Poiesz strategische analyses van verschillende aspecten en onderdelen van de zorgsector - overigens zonder de pretentie van volledigheid. De brede en diepgaande perspectieven bieden overzicht en inzicht voor professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden ten behoeve van beleidsontwikkeling, beschouwingen of besluitvorming over onderwerpen en processen binnen de zorg.

Reacties

“Dit boek spat van de actualiteit over de ontwikkelingen in ons zorgstelsel. De titel zegt veel: Visies op zorg: zo versnipperd is ons stelsel geworden. Dit boek pakt het onderwerp fris op en laat ons aan de toekomst snuiven. De inhoud waarschuwt ons en helpt ons verder. Verplichte literatuur in zorg(bobo)land!”
Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis, Breda

“Visies op zorg biedt waardevolle inzichten in de ontwikkelingen die zich in het zorgveld afspelen. De verschillende invalshoeken versterken het zicht op die ontwikkelingen.
De leidraad ‘samenhang in de zorg’ is daarbij een gelukkige keuze. Daar valt nog de nodige winst te halen, ook binnen een stelsel dat hoogwaardig presteert.”
Ab Klink, Raad van Bestuur Coöperatie VGZ

“Een verhelderende multilaterale analyse van de samen- hang binnen ons complexe zorgdomein, zeer nuttig voor de visieontwikkeling van leiders en beleidsbepalers, maar zeker ook voor een effectieve dialoog voor onze gezamenlijke maatschappelijke opgaven.”
Ron Axt, voorzitter Raad van Bestuur Santé Partners

“Een belangrijk boek, omdat het discussies over zorg in een bredere, meer realistische context plaatst met als doel een integrale discussie te kunnen voeren over de verdere ontwikkeling van ons zorglandschap. Een goed geschreven en zeer leesbaar boek!”
Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur NijSmellinghe en voorzitter Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

“Ik kon geen item bedenken dat in dit toegankelijke en rijkelijk geïllustreerde boek over ‘de zorg’ niet aan de orde kwam! Een loepzuivere weergave en analyse van een complex veld met heldere en afgewogen reflecties en aanbevelingen. Een ‘must have’ voor iedereen die ‘de zorg’ een warm hart toedraagt om te kunnen blijven ontwikkelen aan de gewenste verbetering van de kwaliteit van leven.”
Charles Laurey, bestuurder ZuidZorg

Recensies

Het boek is vrij dik maar prettig leesbaar met voor mij veel herkenbare situaties en vol fundamentele vragen die we onszelf zouden moeten stellen. Op elke pagina staat er wel een kritische opmerking waar we het niet anders dan mee eens kunnen zijn. Het boek gaat zowel over de gezondheidszorg als de jeugdzorg, hoewel de laatste wat minder expliciet naar voren komt. Knap is dat de schrijvers de positie van alle betrokken partijen lijken te begrijpen: patiënten, mantelzorgers, artsen, verpleegkundigen, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en de overheid.  - Uit een recensie van Elly Stroo Cloeck (Escia, januari 2020). 

“De gezondheidszorg is een complex geheel. Het is moeilijk te zeggen waar de grens ligt met bijvoorbeeld de domeinen van welzijn, voeding, familie- en gezinsbezigheden en maatschappelijk werk. (…) In dit boek wordt het allemaal uitgelegd, toegelicht en uitgebeeld - vaak met grafische voorstellingen. Er valt veel uit te leren over hoe de zorg is georganiseerd en (soms niet) werkt. Het is niet in de eerste plaats een boek voor hulpverleners of cliënten, maar eerder voor bestuurders, managers, financiers en verzekeraars.”
- Uit een recensie van NBD Biblion (februari 2020)

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: