Visies op zorg

Jo Caris   Theo Poiesz  

ISBN 9789088508936 | 420 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2020 | verschijnt januari 2020

Omschrijving

De zorg is een brede, complexe en gedifferentieerde sector die varieert van neonatologie tot palliatieve zorg. De zorg kent vele vormen: van voorlichting en preventie, ambulancevervoer en spoedeisende hulp tot tandheelkunde en farmacie, fysiotherapie en hulpmiddelen.

Binnen alle deelgebieden functioneren talloze specialismen. Zij kenmerken zich door hun eigen expertise, werkwijze, structuur, dynamiek en financiering. De zorg raakt miljoenen mensen - zowel patiënten en cliënten als medewerkers - en er gaan vele miljarden euro’s in om.
Iedere zin die begint met : “De zorg is…”of “De zorg moet…” is niet (of slechts ten dele) geldig, ongeacht het vervolg. Als de zin al betekenis heeft, dan toch slechts voor een klein deel van de zorg.

De omvang van de sector rechtvaardigt een brede publieke en politieke belangstelling. Aan het benoemen van missers en incidenten komt dan ook geen einde. Als één promille van alle zorgactiviteiten niet goed verloopt, dan kunnen alle kranten, televisieprogramma’s en verjaardagsfeestjes ermee gevuld worden.

In Visies op zorg geven auteurs Jo Caris en Theo Poiesz strategische analyses van verschillende aspecten en onderdelen van de zorgsector - overigens zonder de pretentie van volledigheid.

De brede en diepgaande perspectieven bieden overzicht en inzicht voor professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden ten behoeve van beleidsontwikkeling,  beschouwingen of besluitvorming over onderwerpen en processen binnen de zorg.