Gratis verzending vanaf €20

12-23

Kortdurende hulp voor jongeren en hun ouders

Han Spanjaard  

ISBN 9789085602460 | 200 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2022 | december

Omschrijving

Het boek 12 - 23 beschrijft kortdurende hulp voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met problemen thuis, op school, in de vrijetijd en/of op het gebied van gezondheid. De hulp richt zich op het signaleren, voorkomen en oplossen van problemen van jongeren en hun ouders. Het doel is de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten, zodat zij (weer) een positieve en actieve bijdrage kunnen leveren aan hun woon- en leefomgeving en kunnen participeren in de samenleving. De duur is gemiddeld drie á vier maanden met gemiddeld één á twee contacten per week. De contacten vinden plaats op school, thuis, in de buurt of op kantoor. Ook is er telefonisch en online contact.

In 12 – 23 beschrijft de auteur verschillende technieken en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden. De houding en vaardigheden van de professional worden op concrete wijze beschreven. Het boek bevat richtlijnen en handvatten voor de hulp aan jeugdigen en hun ouders die toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. De basis van de methodiek is competentie­vergroting, aangevuld met elementen uit de presentietheorie, oplossingsgericht werken en systeemgericht werken.

Welke technieken en hulpmiddelen een professional in een bepaalde situatie inzet, is afhankelijk van de achtergronden en situatie van de jongere en zijn omgeving, de inschatting wat het meeste effect zal hebben en actuele gebeurtenissen die zich voordoen. Het boek bevat handige richtlijnen en hulpmiddelen voor het verzamelen en analyseren van informatie en het samen met de jongere en de ouders opstellen van doelen voor een plan van aanpak en het bedenken van bijbehorende acties.

12 – 23 is een praktijkboek. Per techniek of hulpmiddel vindt een korte omschrijving plaats van het doel en de werkwijze: wat kan met de techniek of het hulpmiddel bereikt worden en wat zijn de stappen en aandachtspunten bij de uitvoering? Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: