Gratis verzending vanaf €20

Jeugdbeschermer: een vak apart

Dilemma's uit de dagelijkse praktijk van een gezinsvoogd

Rob van Asperen  

ISBN 9789088504754 | 144 pagina's | Paperback
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

Gezinsvoogden hebben een vreemd beroep. Ze krijgen vanuit de samenleving (via de kinderrechter) een opvoedingsverantwoordelijkheid over kinderen, die ze nog nooit hebben gezien en vervolgens ook maar een enkele keer per jaar zien. Desondanks worden ze geacht beslissingen in het leven van deze kinderen (en hun ouders) te nemen, die vaak uitermate ingrijpend zijn.
De kritiek op het functioneren van de gezinsvoogd is groot en komt van vele kanten. De gezinsvoogd heeft te laat ingegrepen, heeft helemaal niet ingegrepen of heeft juist ingegrepen waar dat weer niet had gemoeten.

Dit boek geeft de lezer meer inzicht in de complexe wereld van de kinderbescherming. Zo worden de verschillende aspecten van het beroep gezinsvoogd op een heldere en overzichtelijke wijze op een rij gezet. Ook is er aandacht voor de veranderingen in de jeugdzorg (“transitie jeugdzorg”).
Het zwaartepunt van dit boek ligt echter bij de praktijk. Aan de hand van twaalf zaken worden een aantal (vaak ethische) dilemma’s geschetst, die de gezinsvoogd in zijn werk zoal tegenkomt en waarin hij (vaak diep ingrijpende) keuzes zal moeten maken.

Door elke casus af te sluiten met een aantal essentiële (methodische, ethische en juridische) vragen wordt de lezer uitgenodigd om bij zichzelf na te gaan hoe hij of zij in deze situatie gehandeld zou hebben. Behalve meer kennis en begrip van het ingewikkelde (maar uitermate boeiende) werk van de gezinsvoogd levert dit ook meer inzicht in het eigen denken en handelen op.

Het boek is geschreven voor professionals en studenten social work, maar zal door de herkenbare praktijkvoorbeelden zeker ook veel (pleeg)ouders aanspreken.

Rob van Asperen heeft vele jaren in de gezinsvoogdij en kinderbescherming gewerkt en heeft ruime ervaring als docent, coach en supervisor in het HBO onderwijs.

Reviews

"Rob van Asperen gebruikt zijn kennis en ervaring om inzicht te geven in het werkveld van de jeugdbeschermer. (...) Aan het eind van elke casus stelt hij treffende vragen die de lezer laten meedenken in de morele en methodische dilemma's in het werk van een jeugdzorgwerker."
- Mobiel (Tijdschrift voor Pleegzorg) 5 (2014): Jeugdbeschermer: een vak apart

"Dit boek maakt aan de hand van aansprekende voorbeelden heel duidelijk waarom gedwongen hulpverlening een vak apart is..."
- Nanneke Quick-Schuijt, oud-kinderrechter en thans senator in de Eerste Kamer.