Gratis verzending vanaf €20

Het is niet stoer

De gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen

Fiet van Beek  

ISBN 9789088508691 | 176 pagina's | Hardcover | 1ste druk, 2019

Omschrijving

Kindermishandeling is een individueel én een maatschappelijk probleem. Als de slachtoffers jongens of mannen zijn, is er vaak weinig aandacht voor hun problemen. Hun kwetsbaarheid wordt gemakkelijk weggewuifd. Mannen moeten stoer zijn en handelend optreden, zo is het gangbare beeld. Maar wat als je een jongen bent en door een volwassene mishandeld of misbruikt wordt?

Mannen die als kind mishandeld zijn praten daar zelden over. Schaamte en de angst niet geloofd te worden spelen daarbij een rol. Eén luisterend oor, één iemand die te vertrouwen is, kan voldoende zijn om het zwijgen te doorbreken. Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter, zo blijkt uit de authentieke levensverhalen die de auteur in het eerste deel van dit boek heeft opgetekend.

Zij voerde openhartige gesprekken met mannen in verschillende levensfasen. Die beschreven wat er met hen gebeurd is en wat dat betekent voor het leven dat zij nu leiden. De inzichten uit deze gesprekken worden nu gedeeld met de lezers. Voor hen zou dat aanleiding kunnen zijn ook zulke gesprekken te voeren, of zij nu slachtoffer, dader of hulpverlener zijn.

Het tweede deel van dit boek geeft achtergrondinformatie bij de gevolgen van kindermishandeling en seksueel misbruik van jongens. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: seksuele opvoeding, weerbaarheid, stressreacties en traumaverwerking bij mannen, PTSS, EMDR, de inzet van ervaringsdeskundigheid en de participatie van slachtoffers bij de aanpak van kindermishandeling.

Fiet van Beek (1959) werkte in de jeugdzorg als maatschappelijk werker, journalist, onderzoeker, docent en bestuurder/directeur. Zij publiceert over levensverhalen, jeugdzorg en de kracht van ‘gewone’ mensen. Over de gevolgen van kindermishandeling schreef ze eerder Met sorry maak je dit niet ongedaan. Ervaringen en adviezen van als kind mishandelde vrouwen (Uitgeverij SWP, 2016).

Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Alexander: jeugd actief in onderzoek en beleid.

Met bijdragen van:

Belle Barbé studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de UVA (minor opvoedingsondersteuning) en Sexuality Studies in San Francisco. Ze is medeoprichter van Wipsite, een website voor seksuele voorlichting op een positieve en beeldende manier. Ze geeft trainingen, cursussen en lessen over seksualiteit aan jongeren, ouders en professionals.
www.wipsite.nl

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Als hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum en Centrum Seksueel Geweld in Utrecht werd zij uitgeroepen tot de Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid van 2018.
www.centrumseksueelgeweld.nl

Dr. Martine F. Delfos is bio-psycholoog. Ze werkt als wetenschapper, docent, therapeut en publiceert veelvuldig op psychologisch en medisch gebied. Ze schreef een handboek over mannen en vrouwen: De schoonheid van het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend en hetzelfde zijn. Amsterdam: SWP, zesde vernieuwde druk, 2018.
www.mdelfos.nl

Leo F. Jacobs heeft 35 jaar gewerkt als adviseur voor mensen en organisaties. Momenteel is hij voornamelijk actief als coach. Hij begeleidt mensen die worstelen met hun identiteit en/of seksueel misbruik hebben meegemaakt.
www.willisaway.com

Amber Leijen is fotograaf en legt mensen en hun verhaal vast op een eerlijke en stijlvolle manier. Het is voor haar een uitdaging om portretten met sfeerbeelden te combineren om zo het verhaal nog beter tot uitdrukking te laten komen. Zij is afgestudeerd aan de Fotoacademie in Amsterdam met een serie over kwetsbare en krachtige vrouwen die een bijzonder levensverhaal met zich meebrengen. Om zich nog meer te verdiepen in de achtergrond van de kunstwereld studeert zij momenteel kunst- en cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
www.amberleijenfotografie.nl

Melanie Meijer is huisarts, leefstijlarts en bestuurslid van de Huisartsen Adviesgroep Seksuele Gezondheid. Ze is voorzitter van de Stichting Kind en Seksualiteit en medeauteur van een serie weerbaarheidsboekjes voor het jonge kind, inmiddels gebundeld als 'De Baas over je Lijf' (SWP Uitgeverij). Ze geeft workshops en verzorgt onderwijs op het gebied van normaal seksueel gedrag bij kinderen.
www.kindenseksualiteit.nl

Nico van Oosten is senior-adviseur huiselijk en seksueel geweld bij Movisie. Hij houdt zich meer dan 20 jaar bezig met deze onderwerpen, ook vanuit sekse-specifieke invalshoek. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder het boek Sekse-specifieke hulpverlening (2009) en Wat werkt dossiers over partnergeweld (2015) en de late hulp bij seksueel misbruik (2016).
www.movisie.nl

Rob van Pagée werkt bij de stichting Op Kleine Schaal (OKS) en is verantwoordelijk voor de invoering in Nederland en 15 Europese landen van het STAP pleegzorg educatietraject (op basis van oorspronkelijk Amerikaans materiaal MAPP – PRIDE Model of Practice) www.fosterpride.eu  Als gevolg van deze internationale ervaringen is het besef ontstaan dat kinderen niet uit huis geplaats mogen worden alvorens hun familie en sociale netwerk in de gelegenheid is geweest zelf een toekomstplan voor kind(eren) te maken. Daarvoor heeft hij in 2002 de Eigen Kracht Centrale opgericht.
www.eigen-kracht.nl

Ivet Pieper werkt als senior projectleider bij Stichting Alexander. Zij was onder meer betrokken bij onderzoeksprojecten over preventie van kindermishandeling, en wat werkt in hulp en ondersteuning van multi-probleem-gezinnen. Zij was projectleider van LEAP en momenteel begeleidt ze het Jeugdplatform Amsterdam, een interactief platform belangenbehartiging voor en door ouders en jongeren die met jeugdhulp en passend onderwijs te maken hebben.
www.st-alexander.nl

Susanna Roland is psychotherapeut en traumatoloog. Zij werkt sinds 1990 in de kinder- en jeugdpsychiatrie (GGZ) en kreeg eind jaren negentig te maken met een groot aantal minderjarige asielzoekers. Ook werkt ze als zelfstandige in een psychotherapiepraktijk voor kinderen, jeugd en volwassenen.
www.rolandpsychotherapie.praktijkinfo.nl

Leo Rutjes is sinds 2004 directeur van Stichting Alexander en voert regelmatig ook de meer complexe onderzoeks- en participatieprojecten mede uit. Hij heeft vanaf 1980 diverse leidinggevende functies vervuld in het onderwijs, de jeugdzorg, het jongereninformatiewerk en rondom preventie van kindermishandeling. In de periode 1999 - 2004 was hij als senioradviseur Jeugd bij het PON Noord-Brabant werkzaam. Hij heeft tientallen publicaties op zijn naam staan.
www.st-alexander.nl
 

Reviews

"Ik kan er nu over praten. Dat heeft best lang geduurd. Nu wil ik mijn verhaal vertellen en daarmee herkenning geven aan anderen. Ik wil aan mensen die als kind te maken kregen met seksueel misbruik het gevoel geven dat ze niet alleen staan. Veel jongens willen er niet over praten, want het is een taboe-onderwerp in de maatschappij. Jongens worden geacht stoer te zijn en hard. Ik wil aan mensen die nog in de blubber staan en niet weten hoe ze verder moeten, vertellen dat er een toekomst voor ze is."
- Eric, één van de twaalf mannen die in het boek aan het woord worden gelaten. Uit een interview met Eric in de Stentor

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: