Gratis verzending vanaf €20

De ScheidingsNavigator

De weg door scheidingsprocessen

Jocelyn Weimar   Lianne van Lith  

ISBN 9789088505713 | E-ISBN 9789088507410 | 248 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2015

Omschrijving

De ScheidingsNavigator is bedoeld om u handreikingen te geven om uw cliënten door het gehele scheidingsproces heen te navigeren.

Deze handreikingen bestaan uit onder andere een uitgebreide proceskaart waar de processen en de fasen van een 'doorsnee' (echt-)scheiding in opgetekend staan, een uitgebreide uitleg over de fasen binnen de processen waar cliënten mogelijk doorheen gaan en verschillende praktische modellen die als tools ingezet kunnen worden.

Door het handzame A4-formaat van het boek zijn de checklists en modellen voor eigen gebruik gemakkelijk te kopiëren.

Met behulp van de proceskaart kunnen cliënten zien in welke fase zij zich bevinden en welke stappen er nog genomen moeten worden. De ScheidingsNavigator bevat ook tools om het collega-ouderschap te bevorderen en ook voor de kinderen, in verschillende leeftijdscategorieën, zijn tools ontwikkeld. Hierdoor wordt een bewustere manier van uit elkaar gaan begeleid, waarbij het na-huwelijk eveneens op de agenda komt te staan.

De ScheidingsNavigator: een praktisch hulpmiddel voor scheidingsbemiddelaars, coaches, therapeuten en andere deskundigen die met scheidingssituaties van doen hebben. Immers, de hedendaagse (echt)scheiding is anders geworden en als professionals hebben we rekening te houden met wat onze cliënten willen en wat zij zelf aan voorbereidend werk kunnen doen.

Recensie Counsellingmagazine, mei 2016:

Dit boek beschrijft zeer toegankelijk en gestructureerd alle aspecten van het scheidingsproces in de diverse stadia. Het is in mijn ogen een must voor elke professional die zich met (echt)scheidingen bezighoudt. In de eerste plaats vanwege de uitgebreide uitleg over de diverse emotionele aspecten die een rol spelen bij het regelen van alle praktische zaken en die aandacht nodig hebben om te voorkomen dat er later problemen ontstaan die nu hadden kunnen worden voorkomen. In de tweede plaats biedt het boek goede uitleg over allerlei onderdelen van het scheidingsproces, met vele vele praktische toepassingsmogelijkheden, aan de hand van allerlei modellen, schema's, lijstjes, etc. die in het boek zijn verwerkt, en die voor de professional ook al heel handig zijn voordat het hele boek is gelezen. Het boek bevat veel onmisbare informatie voor een scheidingsbemiddelaar/mediator, en is tegelijkertijd een praktisch werkboek/naslagwerk, aan de hand waarvan het veelomvattende scheidingsproces zowel praktisch als emotioneel kan worden aangestuurd. Het belang van aandacht voor de emotionele aspecten wordt terecht benadrukt: zowel in het hier en nu tijdens het scheidingsproces om de scheiding voor de ouders, maar vooral ook voor de kinderen, zo goed mogelijk te laten verlopen, maar ook om de kans op problemen in de toekomst te verkleinen, zoals vechtscheidingen waarin ouders hun kinderen inzetten om elkaar te blijven raken, wat voor de kinderen (zeer) schadelijk kan zijn, omdat ze hun eigen pijn onvoldoende een plaatsje hebben kunnen geven. Ook wordt aandacht besteed aan de situatie die na de scheiding ontstaat, bijvoorbeeld als een van de ouders of beiden een nieuwe relatie aangaan of als er andere wijzigingen in de situatie optreden waarbij opnieuw een beroep op de scheidingsbemiddelaar/mediator wordt gedaan. Terecht wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen voor kinderen, waarbij ook per leeftijdscategorie is uitgewerkt op welke fronten zich problemen zouden kunnen gaan voordoen. Vanzelfsprekend wordt ook het ouderschapsplan in bovenstaande processen meegenomen. Daarnaast is er ook aandacht voor situaties die enige tijd na de scheiding kunnen ontstaan, zoals samengestelde gezinnen en de speciale dynamiek die daarbij een rol speelt. Kortom, een aanrader!                             

(Ineke Kuiper, familiemediator en (relatie)therapeut)


Bij het boek is ook een eendaagse training. Klik op de button Cursussen bij dit boek, rechts.