Flexibel werken met gezinnen

Methodiek PPG/IAG

Sonja Ehlers   Alfred Volkers  

ISBN 9789088508301 | 240 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2019 | Verschijnt begin 2019

Omschrijving

Dit methodiekboek is een  steun in de rug bij het werken met gezinnen  aan complexe opvoed-/gezinsproblematiek en biedt een rond methodisch kader met verschillende activiteiten die flexibel in te zetten zijn. Aan de hand van een rond model van methodische acties bepaal je als begeleider samen met ouders de volgende stap in het proces. Iedere stap van de methodiek is uitgewerkt in activiteiten die samen met ouders uit te voeren zijn. Het schema van de methodiek is gevisualiseerd en ingevuld met ‘doe’’ termen die duidelijk zijn voor ouders.
Bij de methodische acties kun je kiezen uit een aantal instrumenten om in te zetten in de samenwerking. De instrumenten zijn zo beschreven dat duidelijk is hoe te handelen en wat het belang van de handelwijze is. De instrumenten zijn inzetbaar bij de verschillende methodische acties.   
Achter de methodische acties en isntrumenten ligt een visie: oudergericht, samenwerkingsgericht, competentiegericht, systeemgericht, vraaggericht, praktisch, methodisch. De instrumenten zijn erop gericht vanuit deze visie doelgericht met ouders samen te werken. Door het hele boek heen is er veel aandacht voor visualiseren om ervoor te zorgen dat je zichtbaar kunt maken en borgen wat je doet/ziet/oogst voor ouders. 
Al met al een praktisch boek met veel voorbeelden uit de praktijk dat de professional en de beginnende begeleider kan ondersteunen in zijn/haar dagelijks werk met ouders, jeugdigen en hun netwerk.

 

PPG staat voor; Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding. IAG staat voor Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. De PPG/IAG methodiek onderscheidt zich van de andere vormen van intensieve gezinsbegeleiding door de grote aandacht voor oudergericht werken. Door de ouder in de methodiek centraal te stellen wordt ook de samenwerking gelijkwaardig en spreekt het vanzelf om de ouder in zijn competenties te erkennen.

Sonja Ehlers en Alfred Volkers verspreiden de methodiek al dertig jaar in organisaties en binnen opleidingen en zijn al die jaren bezig de methodiek weer bij te stellen. De neerslag daarvan is te vinden in dit boek.