Gratis verzending vanaf €20

Bestaat dyslexie?

En is het een relevante vraag?

Dr. Bas Levering   Dr. Bas Levering (red.)  

ISBN 9789088509957 | 80 pagina's | Paperback | 1ste druk 2020

Omschrijving

In de (school)praktijk bestaat grote verwarring over dyslexie. Heeft het een genetische oorzaak, een neurofysiologische of komt het vooral door slecht leesonderwijs? Wetenschappers verschillen hierover sterk van opvatting en belasten daarmee de praktijk. Om over de dyslexie-industrie nog maar te zwijgen.

Tien hoofdrolspelers in het wetenschappelijk debat kwamen bijeen om ieder voor zich hun gezichtspunten uit te dragen en te verduidelijken. En als je wetenschappers de gelegenheid geeft hun kijk op dyslexie uiteen te zetten en je geeft ze de kans om naar elkaar te luisteren, dan blijken de onderlinge verschillen vaak veel kleiner dan vooraf gedacht.

Prof. dr. Kees van den Bos, prof. dr. Milene Bonte, prof. dr. Anna Bosman, prof. dr. Aryan van der Leij, dr. Marjoke Rietveld-van Wingerden, dr. Chris Struiksma en prof. dr. Ludo Verhoeven werkten hun bijdragen voor deze bundel Bestaat dyslexie? En is het een relevante vraag? uit.

Hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine Bas Levering tekende voor de redactie en het Intro en samen met drs. Ria Balm en drs. Loes Nijland voor het Slotakkoord.

Dit boek is tevens als download beschikbaar via Pedagogiek Digitaal.

Review

"De artikelen zijn stuk voor stuk interessant om te lezen. Ze stemmen tot nadenken en leveren daarnaast veel gespreksstof op. In bijna alle artikelen in dit boek wordt het bestaan van dyslexie verondersteld, al beschouwt Aryan van der Leij de toenemende milieugerelateerde laaggeletterdheid als een groter probleem dan dyslexie."
- Uit een recensie van LBBO Beter Begeleiden (januari 2021)

"De vraag of dyslexie bestaat is een uiterst relevante (…). Het boek is een optekening van verschillende wetenschappelijke inzichten. Deze vormen de basis voor het dyslexiedebat (…) Een interessante insteek is die van neurowetenschapper Milene Bonte.  Zij beschrijft dyslexie als een  specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door hardnekkige problemen in het leren lezen en die te maken heeft met de manier waarop hersengebieden die taal verwerken."
- Uit een recensie uit TvO  2020 nummer 5.  

"In dit boek komt per hoofdstuk een andere wetenschapper aan het woord die zijn of haar visie geeft op dyslexie. Alle auteurs hebben hun sporen verdiend op het gebied van (ortho)pedagogiek. Is dyslexie meetbaar? Bestaat dyslexie eigenlijk wel? Of is het onderwijs niet goed ingericht (…) Het boek bevat een duidelijke hoofdstukindeling, een voorwoord en een conclusie. Aan het einde van elk hoofdstuk is een bronnenlijst te vinden."
- Uit een recensie van NBD Biblion (oktober 2020)

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: