Gratis verzending vanaf €20

Leefklimaat!

Voor jeugd en volwassenen

Prof. dr. Peer van der Helm  

ISBN 9789085601395 | 378 pagina's | Paperback | 2e druk 2022
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

‘Wat werkt’ voor de jeugdzorg, de maatschappelijke opvang, ggz, gezinshuizen, de forensische psychiatrie, gehandicaptenzorg, het speciaal (passend) onderwijs en gemeenten.

Nederland is een welvarend land en onze kinderen behoren zelfs tot de meest gelukkige ter wereld. Toch geldt dat niet voor iedereen. Sommige kinderen en volwassenen hebben een biologische, psychologische en sociale kwetsbaarheid en een mindere weerbaarheid. Leefklimaat! geeft concreet werkende handvatten voor het verbeteren van de zorg aan deze groep. Het zijn geen magische toverstokjes, maar we weten inmiddels wel wat echt werkt.

Deze kinderen en volwassenen hebben negatieve jeugdervaringen meegemaakt waarvan de effecten stapelen en soms leiden tot ervaringen die de grond onder hun voeten doet wegvallen, de zogenaamde ‘contrastervaringen’. Het gevolg is veel pijn, een verstoorde ontwikkeling en probleemgedrag, crimineel gedrag of ‘verward gedrag’. Hoe buig je dit om naar verbetering en herstel en creëer je een positief leef-, leer – en/of werkklimaat?

De afwijzing van de maatschappij leidt tot verdere frustratie van psychologische basisbehoeften zoals verbondenheid, competentie of zingeving en autonomie. Het boek laat zien hoe je aan de hand van deze zgn. zelfdeterminatietheorie weer aan deze basisbehoeften kunt voldoen. Verder gaat het boek in op tal van belangrijke onderwerpen als: separeren, suicide, DIS, eetproblemen, LHBT, LVB, crisisplaatsingen, teamcoaching etc.

Daarnaast is het zorglandschap de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Dit heeft ertoe geleid dat in toenemende mate kinderen en volwassenen met zeer ernstige problematiek in instellingen, scholen en gezinshuizen terecht komen, waar veel professionals nog weinig ervaring mee hebben.

Leefklimaat! biedt alle (aanstaande) professionals die deze zorg willen verbeteren belangrijke kennis en tools. Peer van der Helm is bijzonder hoogleraar, Onderwijs en Zorg vanuit het gespecialiseerd onderwijs (GO-Raad) en al vele jaren onderzoeker en lector residentiële (jeugd)zorg.

De tweede druk van dit boek kent enkele nieuwe hoofdstukken die dieper ingaan op trauma, met name de gevolgen van microtrauma. Verder volgen we de ontwikkelingen als het gaat over het verminderen van repressie in de zorg.

Recensies

"Een open positief leefklimaat is erg belangrijk voor bedreigde jeugdigen. In bijna dertig zeer lezenswaardige hoofdstukken worden leef- en leerklimaat doorgenomen van in onze maatschappij sterk bedreigde of ontspoorde jongeren, vaak samenhangend met geweld en afhankelijkheidsrelaties. Het gehele terrein van de intramurale jeugdzorg, maar ook dat van gezinshuizen en kleinschalige opvang wordt besproken. Heldere, goed leesbare hoofdstukken inclusief casuïstiek en een literatuurlijst. Sterk aanbevolen voor (opleidingen van) werkenden in de jeugdhulpverlening."
- Uit een recensie van NBD Biblion (februari 2020)

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: