Gratis verzending vanaf €20

Hoop een thuis geven

Het dagelijkse en professionele leven in en rond gezinshuizen

Dorien Graas (red.)   Geke Klapwijk (red.)   Marianne Welmers van de Poll (red.)  

ISBN 9789085602972 | 132 pagina's | Paperback | 1e druk, 2024
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Gezinshuisouders werken 24 uur per dag, zeven dagen per week in hun eigen thuissituatie met kinderen die om uiteenlopende redenen echt niet meer thuis kunnen wonen. In Nederland bieden momenteel gezinshuisouders in 1000 gezinshuizen een thuis aan een kleine 4000 kinderen. Deze kinderen wonen bij de gezinshuisouders in huis en zijn een onderdeel van het natuurlijke gezinssysteem.  Hiermee geven ze invulling aan de ontwikkeling in beleid om deze kinderen ‘zo thuis als mogelijk’ op te vangen. Naast het runnen van een gezin onderhouden gezinshuisouders contacten met hulpverleners, instanties, ouders en voogden. Gezinshuisouders zijn opgeleid als jeugdhulpprofessional en werken samen met gemeenten, zorgaanbieders en bijvoorbeeld een franchiseorganisatie. Alle gezinshuizen voldoen aan kwaliteitsnormen en leggen ook verantwoording af voor het werk dat zij doen.

In deze handreiking gaan we in op de sociaal pedagogische context die in gezinshuizen wordt geboden om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. De handreiking is geschreven als inhoudelijke gids voor gezinshuisouders en professionals die overwegen een gezinshuis te starten. De kwaliteitscriteria en het leefklimaat worden uiteengezet en bieden richting aan het vormen van gezinshuizen. We geven een beeld van het dagelijks leven in gezinshuizen aan de hand van gesprekken die met de kinderen en de gezinshuisouders zelf zijn gevoerd. De inhoud van de handreiking geeft niet alleen inzicht in en informatie over gezinshuizen in Nederland, maar biedt ook inhoudelijke kaders voor reflectie op de dilemma’s en uitdagingen in de dagelijkse gezinshuizenpraktijk.

Recensie

De handreiking doet zijn naam eer aan, het is een mooie samenvatting van alles wat het runnen van een gezinshuis behelst, zowel in een gezinshuis zelf als de schil eromheen. Het zou verplichte literatuur moeten zijn voor zowel beginnende gezinshuisouders als ook alle hulpverleners die eromheen betrokken zijn zoals (gezins)voogden, gedragswetenschappers, ambulant hulpverleners of therapeuten.

K. Zanin - BIJ ONS

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: