Gratis verzending vanaf €20

Herken jezelf in die foto

Sharog Heshmat Manesh  

ISBN 9789085603290 | 160 pagina's | Paperback | 1ste druk 2024

Omschrijving

Herken jezelf in die foto is een project waarmee Sharog Heshmat Manesh een beeld wilde scheppen van de wijze waarop Turks- en Marokkaans-Nederlandse jongeren vorm geven aan hun identiteit. Welke verhalen vertellen deze jongeren over hun leven en welk toekomstperspectief zien ze voor zich?

In dit fotoproject werden twee invalshoeken van het identiteitsvraagstuk belicht. De ene bespreekt de vraag ‘Wie ben ik persoonlijk gezien?’, en is gericht op het individu. De andere bespreekt de vraag ‘Wie ben ik etnisch gezien?’ en gaat over groepsidentiteit. In beide gevallen gaat het om zelfdefinities van personen die zij ontwikkelen door hun verhouding tot anderen.

Cultuursocioloog Sharog Heshmat Manesh startte dit fotoproject als consulent van Kunst en Cultuur bij het Amsterdam Centrum Buitenlanders (ACB). Aan het project hebben tweehonderd leerlingen deelgenomen.

Sharog Heshmat Manesh is sinds 2006 werkzaam als (senior) onderzoeker en docent aan de Hogeschool van Amsterdam. In 2009 ontving hij de Challenging Diversity Award van Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen, en ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. Hij  promoveerde in 2022 bij LUCAS, Leiden University Centre for the Arts in Society.
Het merendeel van zijn werk is verbonden met zijn persoonlijke geschiedenis die in relatie staat tot sociaal politieke en maatschappelijk culturele verbanden. Als cultuursocioloog houdt hij zich bezig met culturele identiteitsvraagstukken en migratie.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Uitgeverij SWP