Gratis verzending vanaf €20

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Adrie Wolzak  

ISBN 9789085600619 | 160 pagina's | Paperback | 7e druk
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Sandra is erg stil en speelt nauwelijks met andere kinderen. Marga heeft de indruk dat er iets mis is, ze vermoedt bij Sandra thuis. Ze zou daar graag meer aanwijzingen voor hebben, maar ze weet eigenlijk niet goed waar ze op moet letten.

Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het thuis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt over een kind? Het zijn vragen waar veel mensen die met kinderen werken tegenaan lopen.

Door de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten organisaties en ­professionals die in hun werk met ouders en/of kinderen te maken krijgen, werken volgens een meldcode. Dit is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. Onderzoek wijst uit dat hulp-, zorgverleners en leraren die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega’s die zo’n code niet voorhanden hebben.
Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Het boek Kindermishandeling; signaleren en handelen biedt mensen die met kinderen werken en kindermishandeling vermoeden, al jaren houvast. Deze geactualiseerde druk is afgestemd op de laatste ontwikkelingen rond de Wet meldcode. Daarnaast treft u een beschrijving aan van de aard, de oorzaken en de gevolgen van kindermishandeling. Ook de signalen van kindermishandeling komen uitgebreid aan de orde. Aan de hand van een stappenplan wordt verduidelijkt wat iemand kan doen die zich zorgen maakt over een kind. Een gesprek voeren met het kind of de zorgen bespreken met de ouders is daar een wezenlijk onderdeel van. Daarom zijn in dit boek aandachtspunten opgenomen om dergelijke gesprekken te voeren.

Dit boek is bestemd voor mensen die werken met kinderen, zoals werkers in de kinderopvang en het onderwijs, sociaal-cultureel werkers, artsen, verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en mensen die actief zijn in de sport- en vrijetijdssector.

Adrie Wolzak is sinds 1997 werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut, voorheen NIZW. Hij schreef meerdere publicaties over de aanpak van kindermishandeling.

Reviews

"Deze geactualiseerde druk is afgestemd op de laatste ontwikkelingen rond de Wet meldcode. Daarnaast treft u een beschrijving aan van de aard, de oorzaken en de gevolgen van kindermishandeling. (...) Aan de hand van een stappenplan wordt verduidelijkt wat iemand kan doen die zich zorgen maakt over een kind. Een gesprek voeren met het kind of de zorgen bespreken met de ouders is daar een wezenlijk onderdeel van. Daarom zijn in dit boek aandachtspunten opgenomen om dergelijke gesprekken te voeren."
- Uit Vivo 1 (2013): Kindermishandeling: Signaleren en handelen

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: