Gratis verzending vanaf €20

Opgroeien in evenwicht

Het kind fysiek en emotioneel in balans

Carla van Wensen  

ISBN 9789088505386 | 192 pagina's | Hardcover | 1ste druk, 2014

Omschrijving

Lekker in je vel zitten houdt in dat je flexibel om kunt gaan met de prikkels en informatie die op je afkomen. Welke rol spelen gevoelens en emoties hierbij? Wat is veiligheid? Hoe werkt het immuunsysteem en wat zijn de gevolgen van een verstoring ervan? Welke invloed heeft voeding op de ontwikkeling van een kind? Soms heeft een kind slechts een klein zetje nodig om zijn evenwicht weer te hervinden. Soms gaat er vanaf de basis wat mis en lukt het een kind niet meer zijn balans te hervinden en ontstaan er door de uitputting in het kinderlijf en kinderbrein steeds meer klachten en problemen. Een groeiend aantal ouders klopt aan bij huisartsen, kinderartsen, opvoedbureaus of andere hulpverleners zoals kindercoaches of natuurgeneeskundigen. En dikwijls is ieder dan vanuit zijn eigen vakgebied bezig met het bestrijden van het symptoom zonder te begrijpen waarom een kind last heeft van bepaalde fysieke klachten of moeilijk gedrag vertoont. Om kinderen nog beter te kunnen ondersteunen is het van belang dat men er zich bewust van wordt dat alles in een kinderlijf met elkaar samenhangt. Dit handboek brengt professionals die werken met jonge kinderen wellicht op een nieuw spoor en biedt ook ouders handvatten om het gedrag van hun kind beter te kunnen begrijpen.

Carla van Wensen (1967) heeft een praktijk voor integrale kindertherapie. Zij heeft zich na haar opleiding tot fysiotherapeut en later manueel therapeut, gespecialiseerd in het werken met kinderen en huilbaby’s. Daarnaast volgde zij verschillende opleidingen in de natuurgeneeskunde, toegepaste kinesiologie, NLP en NEI therapie.

REVIEWS

Een helder geschreven boek met veel praktisch bruikbare adviezen om kinderen evenwichtig te laten opgroeien; voor ouders en opvoeders. NBD Biblion- Drs. P.C.B. de Jager

Carla van Wensen is opgeleid in zowel de reguliere gezondheidszorg (fysiotherapie en manueel therapie) als in de complementaire gezondheidszorg (o.a. NEI/Integra therapie), en dit is terug te zien in haar boek. Ze beschrijft tien factoren, bouwstenen, die in haar optiek van invloed zijn op het welbevinden van kinderen. De bouwstenen die zij beschrijft zijn: Veiligheid, Gedachten-Gevoelens-Emoties, Immuunsysteem, Voeding, Wervelkolom-Spieren, Gevoeligheid, Zuurstof, Water, Aanleg-Erfelijkheid, Energie en Gedrag. Zij onderbouwt het belang van deze bouwstenen met argumenten uit verschillende hoeken. De ene keer komen deze argumenten uit de reguliere medische wetenschap, dan weer uit de homeopathie of andere alternatieve stromingen. Vaak ligt er wetenschappelijk onderzoek ten grondslag aan wat zij schrijft, soms zijn dit omstreden uitkomsten vanuit het perspectief van de reguliere medische wereld. Zo is zij kritisch over het vaccineren van kinderen en met name zuigelingen en breekt zij een lans voor co-sleeping (samen slapen van kinderen en ouders). Het mooie van dit boek is dat de auteur de lezer telkens opnieuw uitdaagt om bij ongewenst en zorgelijk gedrag bij kinderen voorbij het gedrag te kijken en op zoek te gaan naar de oorzaak van het gedrag. Wat zit er achter, wat maakt dat dit kind zich op dit moment in deze context zo gedraagt. Zij gebruikt hierbij de metafoor van de ijsberg. Het gedrag is wat we zien, maar er zit nog heel veel onder dat gedrag wat we niet kunnen zien. Richten we ons alleen op het gedrag, dan blijft de oorzaak van het gedrag onder de oppervlakte bestaan. We doen dan aan symptoombestrijding zonder het echte probleem op te lossen. Door te kijken naar de bouwstenen, naar de onderlinge balans en je af te vragen welke van de bouwstenen niet optimaal aanwezig is kun je ontdekken waar disbalans is ontstaan tussen draagkracht en draaglast. Per bouwsteen werkt zij uit wat het effect is als deze bouwsteen onvoldoende of juist overmatig aanwezig is en biedt zij handvatten hoe de balans hersteld kan worden. De uitleg is helder en duidelijk en wordt veelvuldig afgewisseld met sprekende voorbeelden uit haar eigen praktijk, praktische tips en oefeningen die zowel door ouders als professionals gebruikt kunnen worden. - Marielle Stutterheim, Integratieve Kinder- en Jeugdtherapeut, Kindercoach, Jongerencoachr
 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: