Gratis verzending vanaf €20

Had me dat eerder verteld

Opvoedkundige antwoorden op veel voorkomende problemen

Jan Dirk van der Ploeg  

ISBN 9789066652705 | 160 pagina's | Paperback | 4e druk, 2018
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Dit boek gaat in op de meest voorkomende problemen die zich tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen voordoen. Op bondige en heldere wijze wordt antwoord gegeven op talrijke vragen zoals: is er sprake van een probleem, komt dit probleem ook bij andere kinderen voor, is dit probleem te voorkomen en wat kan ik doen aan het probleem?
Verscheidene deskundigen zijn gevraagd om hun licht te laten schijnen over deze problemen. Via de specifieke bijdragen van deze auteurs kan de lezer zich meer inzicht verwerven in uiteenlopende situaties van jeugdigen. Met deze kennis zijn ouders en leerkrachten beter in staat te beoordelen hoe men moet optreden tegenover bepaalde gedragingen van jeugdigen.

Het boek behandelt de ontwikkeling van het kind in vier fasen. Voor elke periode zijn niet alleen de meest voorkomende problemen in beeld gebracht, maar ook de belangrijkste stappen die gedurende deze periode door het kind worden gezet. Op deze wijze kan de lezer de route volgen die kinderen afleggen op weg naar hun volwassenheid. Daarmee krijgt men ook oog voor de barrières die soms door kinderen moeten worden overwonnen, wat niet altijd onmiddellijk en vanzelf lukt.

Het verloop van die ontwikkeling kan per kind sterk verschillen. Toch zijn die verschillen geen reden tot ongerustheid zolang deze afwijkingen binnen bepaalde marges blijven. In dit boek worden die grenzen zo helder mogelijk aangegeven. Wanneer het gedrag van kinderen en jongeren buiten deze grenzen valt of dreigt te vallen neemt de kans toe dat er een probleem ontstaat. Dat is ook het moment waarop ouders, leerkrachten en andere volwasenen gaan twijfelen aan de gedragingen van het opgroeiende kind en aan hun eigen optreden. Dan heeft het zin dit boek ter hand te nemen.

Kinderen worden op verschillende manieren groot gebracht. Er is nu eenmaal niet één zaligmakende wijze van opvoeden. Wel is er een duidelijk verschil te maken tussen positieve en negatieve manieren om met kinderen om te gaan. In dit boek wordt uiteen gezet op welk fundament kinderen zich het beste ontwikkelen.

Voor ouders, leerkrachten en andere volwassenen die met jeugdigen te maken hebben geeft dit boek korte en gerichte informatie over uiteenlopende ontwikkelingsproblemen. Ook hulpverleners kunnen zich met behulp van dit boek snel de essentie van diverse problemen eigen maken.
 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: