Herrie in huis

Ervaringen van een gezinshuismoeder

Eva Harting  

ISBN 9789088503382 | 176 Pagina's | Paperback

Omschrijving

Ze zeiden: ‘Dit is een wandelende tijdbom!’ Je ontplofte in mijn armen.
Ze zeiden: ‘Die praat niet tegen volwassenen!’ Maar wat hebben we gekletst via schriftjes en msn.
Ze zeiden: ‘Hij sloopt de boel!’ Dat deed je, maar daarna zijn we aan de wederopbouw begonnen.
Ze zeiden: ‘Deze kan niet in een gezin wonen!’ Maar je woont nog steeds bij ons.
Ze zeiden: ‘Zij is zo druk, je wordt er gek van!’ Dat klopt, maar je vrolijkheid maakt alles goed.
Ze zeiden: ‘Begin er nooit aan!’ Maar wat ben ik blij dat ik er wel aan ben begonnen!

In Nederland wonen 1350 kinderen in zo’n 390 gezinshuizen, een tussenvorm tussen een pleeggezin en een tehuis. De pleegkinderen die voor plaatsing in aanmerking komen, hebben meervoudige gedragsproblemen waardoor een reguliere pleeggezinplaatsing niet haalbaar is.

Een gezinshuisouder is als plaatsvervangend opvoeder belast met de orthopedagogische aspecten van het verblijf van meestal vier kinderen in een 24-uurssituatie. Taken lopen uiteen van het observeren, opvoeden, behandelen, begeleiden, stimuleren en activeren van de kinderen, tot het schrijven en uitvoeren van opvoedings- en evaluatieplannen en bijwonen van verschillende overleggen. Deze hulpverlening wordt geboden in een zo alledaags mogelijke gezinssituatie: het gezin van de professional. Hier krijgen kinderen de kans om samen te leven, te leren, plezier te maken en te groeien.

Herrie in huis beschrijft de dagelijkse gebeurtenissen in zo’n gezinshuis. Er wordt zowel aandacht besteed aan de ups en downs van de kinderen, als aan de emoties waartussen de professionele opvoeders heen en weer geslingerd worden. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de theorie van hechtingsontwikkeling en -problematiek.

Reviews

‘Aan kennis heb je niet genoeg. Eva Harting voegt daar haar ervaring als gezinsouder bij en door de verhalen roept ze onze emoties op. De driehoek wordt gesloten: kennis-ervaring-emotie. Hierdoor krijgen we een goed beeld van wat pleegkinderen in een gezinshuis betekenen.’
Martine Delfos, psycholoog

‘Een pakkend geschreven en zeer leesbaar verhaal over de mooie, verdrietige en hilarische momenten die gezinshuisouders Eva en Bart met de kinderen meemaken.’
Lodi Flapper, gedragswetenschapper

Een aanrader voor alle opvoeders
...een goed geschreven boek, dat prettig leest en een hard maar reeel beeld geeft van een gezinshuis. Een aanrader overigens voor alle opvoeders en voor beleidsmakers in de zorg voor jeugd!
JanWillemdeZeeuw op www.bol.com

Meeslepend boek over het leven in een gezinshuis!
...een boek dat je in één adem uit leest en je ook nog praktische tips geeft om in eigen (pleeg) gezin of gezinshuis te gebruiken. Een must have voor iedereen die te maken heeft met of geïnteresseerd is in pleegzorg!
JudithStoker op www.bol.com

Een pakkend verhaal over de grappige, verdrietige en mooie momenten.
Margriet-redacteur Heleen Spanjaard in de rubriek BOEKEN&TV

'...In het gezin van de schrijfster groeien naast vier pleegkinderen ook nog drie eigen kinderen op. Op een luchtige toon worden gezellige, ontroerende, verdrietige en angstige situaties weergegeven. Vooral gedrag van drie pubermeiden vergt soms het uiterste van de gezinshuisouders. Ondersteund door helpers en deskundigen voorzien deze mensen in een maatschappelijk uiterst belangrijke taak, die ook door deze uitgave de nodige waardering krijgt. Aansprekende uitgave voor een breed, geïnteresseerd publiek'
G. Brandorff (NBD|Biblion recensie)