Gratis verzending vanaf €20

Kiekeboem!

Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

Yael Meijer  

ISBN 9789088508356 | 144 pagina's | Paperback | 2e druk, 2021

Omschrijving

Wat doet het met een jong kind als het opgroeit in een gezin waar sprake is van (emotionele) verwaarlozing, misbruik of geweld (ofwel kindermishandeling)? Ontzettend veel, zo blijkt. Het tekent de hele verdere ontwikkeling van het kind tot in volwassenheid. Vaak komen professionals pas in actie als er zichtbare klachten zijn. Maar hoe kun je als professional eerder signaleren en passende ondersteuning bieden?

De impact van geweld en/of verwaarlozing is bij jonge kinderen (0-6) niet altijd direct zichtbaar, zeker niet voor de buitenwereld. Jonge kinderen laten vaak geen herkenbaar klachtgedrag zien. Hierdoor blijven deze kinderen vaak buiten beeld.

Kiekeboem! vertelt wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Op welke factoren je kunt letten om vroegtijdig te signaleren. En hoe je ouders direct goede en passende ondersteuning kunt bieden, zodat het veiliger wordt. Waar let je op en hoe doe je dat als professional?

Door voorbeelden uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tips is dit een zeer handzaam boek voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen: hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, OKT’s, sociale teams, volwassen ggz, vaktherapeuten, pedagogische medewerkers, etc.

Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut gaat in dit boek bevlogen in op de zorg voor het jonge kind in geweld en verwaarlozing. Kiekeboem! is het resultaat van het project ‘Onzichtbare Kinderen’ van FIER.

Recensies

"Veel ouders die in onveilige situaties opgroeiden en veel stress kenden in hun jeugd hebben zelf grote moeite om hun kinderen veiligheid te bieden. Wat triggert hen waardoor het misgaat? Het boek is interessant en geschikt voor professionals die met kwetsbare gezinnen werken. Kinderen die in deze gezinnen opgroeien, vallen soms op door heftig gedrag of zijn juist heel volgzaam en lief. Het boek geeft ook veel handvatten aan (toekomstige) pleegzorgwerkers."
- Uit een recensie van BIJ ONS, NVP magazine voor pleeggezinnen  (2021, nummer 2). 

"Een toegankelijk en goed leesbaar boek dat ingaat op de impact van verwaarlozing, stress en geweld op kinderen. Vaak lastig vast te stellen dus de auteur gaat in op hoe je vroegtijdig kunt signaleren. Ook geeft ze per leeftijdscategorie tussen 0 en 6 jaar de ontwikkelingstaken en de boodschappen weer die het kind geeft. Het boek is het lezen waard."
- In de Wolken (maart 2021)

"In dit boek geeft de auteur achtergrondinformatie, praktische kennis en tips en toont zij aan hoe belangrijk het is dat gezinnen met jonge kinderen waar sprake is van geweld of verwaarlozing, tijdig in beeld komen."
- Nieuwsbrief Vakblad Vroeg (maart 2020)

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: