Gratis verzending vanaf €20

Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland

Compleet herziene en uitgebreide druk

Dr. Maarten van der Linde  

ISBN 9789088506802 | 460 pagina's | Paperback | 7e druk 2020
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Dit basisboek is een achteruitkijkspiegel – je ziet waar het sociaal werk vandaan komt en hoe het zich heeft ontwikkeld. Je ontdekt de verschillen met vroeger, maar ook de overeenkomsten. Soms is een nieuw idee al eerder uitgeprobeerd. Wie die geschiedenis kent, heeft een voorsprong, want je doorziet verbanden, oorzaken en gevolgen. Bovendien kun je de begrippen van onze tijd in perspectief plaatsen: Wmo, participatiesamenleving, eigen kracht, decentralisatie, sociaal wijkteam. Kennisnemen van de geschiedenis is leerzaam en bovendien een inspiratiebron. Want in de geschiedenis van het sociaal werk maak je kennis met interessante en inspirerende pioniers.

Deze zevende druk is herzien en geactualiseerd. Hier en daar zijn hoofdstukken ingekort, maar ook zijn nieuwe paragrafen toegevoegd, zoals over ervaringsdeskundigheid en mensenrechten als motivatie, over jeugdbescherming, jeugdwerk, vrouwenopvang, reclassering, opbouwwerk, vormings- en ontwikkelingswerk, outreachend werken, Wmo en welzijn nieuwe stijl. Een geheel nieuw hoofdstuk is gewijd aan ontstaan en ontwikkeling van de sociaal juridische dienstverlening (SJD).

Het boek is rijk geïllustreerd (ruim 200 illustraties) en heeft een duidelijke structuur. Telkens worden de sociale initiatieven geplaatst in de context van hun tijd. Een student merkte daarover op: “Je hebt eigenlijk twee boeken in één. Heel handig.” Het boek biedt ook een onmisbaar kader voor de digitale Canon sociaal werk en de meer dan tien deelcanons.

Het boek kent verschillende lezersgroepen: studenten Sociaal Werk (CMV, MWD, SPH, CT) en Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), professionals en beleidsmakers in het sociale domein, én iedereen die meer wil weten over de roots van ons sociale bestel. 

Auteur
Dr. Maarten van der Linde (1948-2020) was docent/bijzonder lector ‘Geschiedenis van het sociaal werk’ op Hogeschool Utrecht. Hij was voorzitter van de Vereniging Canon Sociaal Werk.

 

Reviews

"Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland is een achteruitkijkspiegel: je ziet waar het werk vandaan komt. In deze spiegel leer je het sociaal werk van nu beter kennen door de verschillen te zien met vroeger. Maar je ziet ook overeenkomsten. (...) De geschiedenis van je vak kennen, versterkt de bereopsidentiteit: jezelf serieus nemen enerzijds en je werk kunnen relateren en relativeren anderzijds."
- Uit Tijdschrift voor Orthopedagogiek 51 (2012): Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: