Gratis verzending vanaf €20

Werken in de halfde lijn

Sociaal werk in de wijk. Hoe doe je dat?

Lineke Verkooijen   Quinta Ansem  

ISBN 9789088507694 | 128 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2017
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

‘Werken in de halfde lijn’ is sociaal werk in de wijk, dorp, buurt of straat’; kortweg werken in de wijk. Dit werken in de halfde lijn is niet alleen flink in ontwikkeling, maar ook lastig vorm te geven. Immers: hoe doe je dat? Met dit boek worden hulpverleners geïnspireerd om met de geboden hulpmiddelen en handvatten aan de slag te gaan en/of hier eigen variaties op te ontwikkelen, al dan niet samen met collega’s.

Een voorbeeld van een hulpmiddel is de samenredzaamheidmonitor voor het in kaart brengen en houden van de kracht van de samenredzaamheid van hulpvrager(s). Handvatten worden bijvoorbeeld aangereikt voor vier verschillende typen casuïstiekbespreking en voor ‘preventie’.

Centraal in het boek staat de toegang, of het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het toeleiden naar passende ondersteuning. Tevens is er aandacht voor collectieve voorzieningen, preventie en presentie. Immers werken in de halfde lijn vraagt van de sociaal werker niet alleen een individuele gerichtheid, maar zeker ook een focus op collectieve mogelijkheden en preventie.

Werken in de halfde lijn richt zich op de sociaal werkers in de wijk, maar biedt ook belangrijke inzichten voor hen die wijkwerkers opleiden of faciliteren zoals docenten, beleidsmakers en managers.

De auteurs, Lineke Verkooijen en Quinta Ansem, werken als lector en trainer/coach bij het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland te Almere.