Wetenschap en praktijk

Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werk

dr. Jaap van der Stel  

ISBN 9789088509025 | 180 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2020 | Verschijnt voorjaar 2021

Omschrijving

Het hoger beroepsonderwijs motiveert studenten een onderzoekende houding aan te nemen, zo niet ook zelf een toegepast onderzoek uit te voeren.  Als professionals heb je echter te maken met een dagelijkse stroom aan nieuwe publicaties van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Hoe kan je deze kennis goed benutten en op de juiste waarde schatten?

Onderzoeksresultaten spreken elkaar soms tegen. Er is twijfel over de validiteit en betrouwbaarheid van de kennis. Wat is dan verstandig? Hoe schat je bestaande en nieuwe kennis op waarde? Wat betekent dit voor je handelen als professional? Hoe spreek je daarover met collega’s, op het werk of in je beroepsvereniging? Waar haal je aanvullende informatie? Hoe scheid je het kaf van het koren?

Dit boek richt zich op (aanstaande) verpleegkundigen en sociaal werkers. Het geeft inzicht in nut, relevantie en toepassing van nieuwe kennis voor de beroepsuitoefening. Als gids maakt het jonge professionals wegwijs in een ook voor onderzoekers nogal onoverzichtelijke wereld.

De boodschap is duidelijk: onderzoek, innovatie én kritische reflectie zijn van groot belang voor de praktijk. In tien casussen leggen ervaren onderzoekers, die verbonden zijn aan een hogeschool, uit hoe zij de praktijk ondersteunen. Kennis werkt.

Jaap van der Stel is Lector GGZ (psychische gezondheidszorg) Hogeschool Leiden en onderzoeker GGZ-inGeest.