Gratis verzending vanaf €20

Wetenschap en praktijk

Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werk

Dr. Jaap van der Stel  

ISBN 9789088509025 | 184 pagina's | Paperback | 1ste druk 2021
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Het hoger beroepsonderwijs motiveert studenten een onderzoekende houding aan te nemen, zo niet ook zelf een toegepast onderzoek uit te voeren. Als professional heb je echter te maken met een dagelijkse stroom aan nieuwe publicaties van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Hoe kan je deze kennis goed benutten en op de juiste waarde schatten?

Onderzoeksresultaten spreken elkaar soms tegen. Er is twijfel over de validiteit en betrouwbaarheid van de kennis. De kennis van experts staat ter discussie. Wat is dan verstandig? Hoe schat je bestaande en nieuwe kennis op waarde? Wat betekent dit voor je handelen als professional? Hoe spreek je daarover met collega’s, op het werk of in je beroepsvereniging? Waar haal je aanvullende informatie? Hoe scheid je het kaf van het koren?

Dit boek richt zich op (aanstaande) verpleegkundigen, sociaal werkers, welzijnswerkers, vaktherapeuten en paramedici als fysiotherapeuten, logopedisten et cetera. Het geeft inzicht in nut, relevantie en toepassing van nieuwe kennis voor de beroepsuitoefening. Als gids maakt het jonge professionals wegwijs in een ook voor onderzoekers nogal onoverzichtelijke wereld.  

Wetenschappelijk onderzoek, innovatie én kritische reflectie zijn van groot belang voor de praktijk. In elf casussen leggen ervaren onderzoekers, die verbonden zijn aan een hogeschool, uit hoe zij de praktijk ondersteunen. Hun boodschap is duidelijk: kennis werkt.

Jaap van der Stel is Lector GGZ (psychische gezondheidszorg) Hogeschool Leiden en heeft jarenlang gewerkt in zorginstellingen.

Review

Wetenschap en praktijk is een toegankelijk boek. Het boek is een pleidooi voor de waarde van wetenschappelijk onderzoek. De boodschap is: wetenschappelijke kennis is nodig om de kwaliteit van de praktijk continu te blijven verbeteren. Kennis werkt! (…) Het boek richt zich op (aanstaande) verpleegkundigen, sociaal werkers, welzijnswerkers, vaktherapeuten en paramedici zoals fysiotherapeuten en logopedisten. Maar in de werkvelden kinderopvang en onderwijs hebben we net zo goed te maken met nieuwe kennisontwikkeling op het gebied van gezond opgroeien van kinderen. Dit boek is een aanrader voor stafpedagogen en leidinggevenden wanneer zij overwegen deel te nemen aan praktijkonderzoek samen met universiteiten of hogescholen. Ook voor docenten en jonge onderzoekers is het een bruikbaar boek, wanneer zij zich willen verdiepen in praktijkonderzoek.”
- Uit een recensie van Clarine de Leve, pedagoge en directeur van E-school. Verschenen in BBMP, 4 2021.

''Jaap van der Stel heeft zijn sporen verdiend als expert in de wereld van gezondheidszorg, zowel als
adviseur als wetenschapsbeoefenaar. In dit boek legt hij aan de hand van elf casussen uit wat de relevantie is van onderzoeksgericht zijn in zorg, welzijn en sociaal werk. Ook hoe deze kennis op haar waarde is in te schatten en - indien gegrond - onder andere empirisch en methodisch onderbouwd in de praktijk is te gebruiken. Bij elke casus staat de auteur stil bij de aanleiding, het verloop, de opbrengsten en leerpunten van het uitgevoerde onderzoek. Zijn er ook oplossingen te vinden buiten de wetenschap? Wanneer is een onderwerp onderzoekswaardig? En hoe ga je om miet kritiek binnen je eigen wetenschappelijke gemeenschap? Deze en overige gerelateerde vragen passeren de revue in dit nuttige boek. Het boek is bestemd voor professionals in de zorg, het welzijns- en sociaal werk; hun wordt aangeraden meer uit onderzoeken te halen omdat nieuw opgedane kennis altijd bruikbaar is.''

- Uit een recensie van NBD Biblion.

 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: