Behandelen met eigen ervaring

Onbewust bekwaam!?

Pim Peeters   Koen Westen  

ISBN 9789088509704 | 144 Pagina's | Paperback | 1ste druk | Najaar 2020

Omschrijving

Het inzetten van eigen ervaring in de hulpverlening is geen sinecure. Tot voor kort was dit voor veel hulpverleners, -psychiaters, verpleegkundigen, gz-psychologen, sociaal werkers, sociotherapeuten, coaches- nog ongebruikelijk. Inmiddels blijkt dat het inzetten van eigen ervaring met het herstelproces van psychische aandoeningen cliënten juist veel te bieden heeft. Dit boek biedt professionals praktische handvatten over het inzetten van eigen ervaring in hun werk.

Wat maakt het voor professionals moeilijk open te zijn over eigen klachten en eigen ervaringen? Wat houdt hen tegen en wat stimuleert hen juist dit wel te doen? In dit boek wordt beargumenteerd dat alle professionals in staat zijn eigen ervaringen in te zetten zonder vervolgopleiding of certificering.

De opzet van het boek en de beschreven onderzoeksresultaten nodigen de lezer uit tot het vormen van een eigen visie op dit onderwerp. Het boek kan dienen als steun in de rug voor professionals om te gaan werken met eigen ervaring. Een theoretische en professionele verantwoording wordt geboden mét praktische handvatten en praktijkvoorbeelden. Tevens worden inzichten aangereikt om een lerende organisatie te ontwikkelen rondom dit thema.

Dit boek is geschreven voor hulpverleners en beleidsmakers in de ggz en het sociaal domein en onderzoekers, opleiders en studenten van (para)medische en sociale beroepen.

De auteurs hebben jarenlange ervaring in het werkveld van zorg, welzijn en onderwijs en zijn betrokken bij verschillende (internationale) ontwikkelingen in de ggz en het sociaal domein.