Gratis verzending vanaf €20

Straathoekwerk

Een basismethodiek van het sociaal werk

Evelien Rauwerdink-Nijland   Judith Metz  

ISBN 9789085601951 | 280 pagina's | Paperback | 1e druk, 2022
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen participeert in de samenleving of de ondersteuning krijgt die nodig is. Ondanks dat we inmiddels weten dat ogenschijnlijke individuele problemen -zoals armoede, dakloosheid of verslaving- onze maatschappij structurele problemen oplevert. Het straathoekwerk wordt ingezet om deze (groepen) mensen wel te bereiken. Ze vervult een brugfunctie naar reguliere voorzieningen en hulpverlening.

Dit is het eerste handboek Straathoekwerk, een outreachende basismethodiek binnen het sociaal werk. Het beschrijft de eigen professionaliteit en de methodiek van het straathoekwerk op handelingsniveau. De doelgroep, de doelen, het methodisch handelen en de randvoorwaarden komen aan de orde. De methodiek wordt wetenschappelijke onderbouwd. Verder bevat het boek handige tools, praktijkvoorbeelden, portretten en casuïstiek.

Dit boek is geschreven voor alle (aanstaande) sociale professionals die te maken hebben met moeilijk bereikbare doelgroepen, bijvoorbeeld overlastgevende, polariserende en criminele jongeren; dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met verward gedrag, LVB, OGGZ en hun samenwerkingspartners en gemeenten.

Evelien Rauwerdink-Nijland is werkzaam bij perMens, eerst als straathoekwerker en inmiddels als programmaleider onderzoek en ontwikkeling. Judith Metz -gespecialiseerd in wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek gericht op methodiekontwikkeling binnen sociaal werk, waaronder jongerenwerk.

Media

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: