Gratis verzending vanaf €20

De ontdekking van kwaliteit

Theorie en praktijk van relationeel zorg geven

Andries Baart  

ISBN 9789088508349 | 296 pagina's | Paperback | 2e druk, 2018
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Dit boek sluit aan bij de recente ontwikkelingen van het kwaliteitsdenken in zorg en welzijn en geeft er een vernieuwende impuls aan. Wat is eigenlijk goede, warme en aandachtige zorg, hoe breng je deze tot stand en wat is daarvoor nodig? Werkelijk goede zorg, zo wordt uitgelegd, komt relationeel tot stand.

Dat stelt eisen aan de professionaliteit – minder regelgehoorzaamheid en meer praktische wijsheid – en dus ook aan de kwaliteitsstandaarden. Het boek biedt een handzaam model waarmee je zelf via de ingangen van menselijkheid, bekommernis, herbergzaamheid en fatsoenlijk zijn onderzoek kunt doen naar de kwaliteit van de geleverde zorg, hulp of dienstverlening. Elk van die ingangen is voorzien van een ‘kleine filosofie’ en biedt een praktisch bruikbare uitwerking, gebaseerd op jarenlang ervaring. Wat goede kwaliteit is, is nooit zomaar duidelijk: kwaliteit moet worden ont-dekt.

Het boek beschrijft om te beginnen de basisbegrippen van relationeel kwaliteitsdenken. Het laat zien waarom zo’n inhoudelijke verdieping wenselijk is maar ook wat voor de hand liggende maar doodlopende wegen zijn en welke benaderingen veelbelovender lijken. Het geheel stemt tot nadenken maar is ook voorzien van heel praktische oplossingen.

"Wie wil weten hoe je kwaliteit ontdekt raad ik van harte aan om het boek ' De ontdekking van kwaliteit, theorie en praktijk van relationeel zorggeven' te bestuderen. Het biedt onnoemlijk veel inzichten, zet aan tot nadenken, reflecteren. Werkelijk goede zorg komt volgens Baart relationeel tot stand."
-
Jan Zandijk, Ypsilon.org

De ontdekking van kwaliteit is geschreven voor wie geeft om kwaliteit en wil dat relationeel zorgen telt: professional, cliënt/patiënt, manager, bestuurder, toezichthouder en kwaliteitsmanager in zorg en welzijn en student.

Andries Baart is de grondlegger de presentietheorie; hij is als hoogleraar verbonden aan de North-West University (Zuid-Afrika) en emeritus van de Universiteit voor Humanistiek.

Reviews

"Een indrukwekkend boek met vlijmscherpe analyses, onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en observaties in de praktijk. Baart daagt uit om fundamenteel te doordenken wat we bedoelen met 'kwaliteit van zorg'. Met grote nadruk laat de auteur zien dat zorg relationeel tot stand komt. Het gaat om 'relationeel aansluiten en afstemmen'. Een intensief proces met vele aspecten! Kritisch laat hij zich uit over het spreken over 'zorgrelaties' of legt hij de vinger op de pols als gezegd wordt dat er meer tijd voor reflecties moet zijn in de zorg. (...) Een boek dat in bestuurderskringen samen bestudeerd en besproken zou moeten worden. Wat reikt Baart veel aan om over na te denken!"
- Wout Huizing, Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders 
Recensie in Zin in Zorg, Tijdschrift voor zorg, ethiek en levensbeschouwing (20)4.

“Dit boek is geen page-turner, zoals Baart zelf ook al beschrijft. Het is een uiterst com­plex verhaal met veel theoretische uitwei­dingen. Hiermee tracht het recht te doen aan veelzijdigheid van kwaliteit, maar is daardoor op sommige momenten ook wat ontoegankelijk, zeker voor de gemiddelde verzorgende in de praktijk. Misschien kan het ook niet anders. Kwaliteit laat zich niet in een kant-en-klare receptuur gieten.”
– Uit een recensie van Dr. Elleke Landeweer, ethiekonderzoeker Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) UMCG,  tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, editie 4 2019

"De radicaal nieuwe manier van kwaliteitsdenken die Baart naar voren brengt, is veelbelovend en potentieel erg inspirerend. Het is te hopen dat mensen met deze theoretisch sterke basis aan de slag gaan. Een werkelijk handzaam en praktisch inzetbare versie van het Zorg Ethisch Model zal de kwaliteit van ons werk zeker ten goede komen."
- Uit een recensie van Vakblad Sociaal Werk 8 (2018).

★★★★★ Relationeel verzorgen als zorgbenadering
"Buitengewoon boek dat handvatten geeft om met elkaar in gesprek te gaan over wat kwaliteit is bij het zorgen voor kwetsbare mensen. Zijn opvatting is dat zorg tot stand komt in de relatie tussen zorggever en zorgvrager en dat deze relatie er zelf toedoet. Zorg is pas goed als het afgestemd is en aansluit op de zorgontvanger. Het is geen makkelijk boek, maar toch zeer bruikbaar omdat het voldoende handvatten geeft en goed uitlegd waar veel bestaande kwaliteitsbenaderingen en modellen tekort schieten. In zijn ogen is het pas kwaliteit als het goed doet."
- Recensie op bol.com

“Wie wil weten hoe je kwaliteit ontdekt, raad ik van harte aan om het boek 'De ontdekking van kwaliteit, theorie en praktijk van relationeel zorg geven' te bestuderen. Het boek biedt onnoemlijk veel inzichten en zet aan tot nadenken en reflecteren.
- Uit een recensie van  de nieuwsbrief van Vereniging Ypsilon,  editie 3 2018.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen:


Gerelateerde video