Gratis verzending vanaf €20

De integratie van (vrijgevestigde) medisch specialisten in de ziekenhuisorganisatie

Een stapsgewijs proces

Guus van Montfort  

ISBN 9789085603733 | 36 pagina's | Geniet | 1ste druk 2024 | AUGUSTUS 2024

Omschrijving

In deze brochure schetst Guus van Montfort hoe de integratie van de (vrijgevestigde) medisch specialisten en de ziekenhuisorganisatie in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Hij maakt onderscheid in een aantal periodes. Het begon min of meer gescheiden en de ziekenhuis-organisatie was vooral ‘ten dienste van de medische specialisten’ of zoals Heijen (destijds voorzitter van de LSV) zei: “het ziekenhuis zet de spullen en de knullen klaar voor de dokters”. In de huidige situatie kunnen we ons dat nauwelijks nog voorstellen. Door ontwikkelingen in de patiëntenzorg , in de “technologie en de wetenschap”, in de bekostiging van ziekenhuizen en de honorarium-systematiek, de opkomst van andere zorgprofessionals (m.n. verpleegkundigen) is de integratie van de medisch specialisten en de ziekenhuisorganisatie stapsgewijs verder gegaan. Deze dynamiek op de werkvloer heeft de zorg geen windeieren gelegd. Deze integratie heeft zeker bijgedragen tot een sterke innovatie en kwaliteitsontwikkeling en een redelijke kostenontwikkeling in de medisch specialistische zorg. 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Gezondheidszorg