Gratis verzending vanaf €20

Proeven van Waardenwerk

Promovendi over hun onderzoek normatieve professionalisering
Waardenwerkcahier - 4

Antoinette Bolscher (red.)   Richard Brons (red.)  

ISBN 9789085601593 | 232 pagina's | Paperback | 1e druk, 2021

Omschrijving

De afgelopen twintig jaar is een groot aantal proefschriften verschenen op het gebied van normatieve professionalisering en waardenwerk. In deze bundel bieden dertien oud-promovendi van Harry Kunneman een handzaam overzicht van de belangrijkste bevindingen uit hun dissertatieonderzoek. Bovendien delen zij hun voortschrijdende inzicht rond de - even actuele als weerbarstige - maatschappelijke vragen waar zij in hun professionele praktijken mee geconfronteerd worden. Daarmee biedt deze bundel ook belangrijke richtingwijzers voor werk dat deugt en deugd doet in een breed scala van maatschappelijke domeinen, zoals de politie, het sociale domein, het onderwijs, de zorg, het recht, de ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheidswerk en ethische vormen van technologische innovatie.


Deze bundel komt voort uit de ‘Werkplaats Normatieve Professionalisering’ waarin wij als oud-promovendi, samen met Harry Kunneman, in gesprek zijn gegaan over de actuele betekenis van onze promotieonderzoeken en als gezellen elkaars hoofdstukken van opbouwend commentaar hebben voorzien. Daarmee vormde ‘waardenwerk’ niet alleen een belangrijk thema in onze gesprekken. We deden ook waardenwerk: we vormden een gezelschap waarin we samen nadachten over vragen die soms heel dichtbij kwamen, elkaar kritisch bevroegen, inspireerden en ondersteunden. Daarmee vonden we ook nieuwe moed om werk te maken van waarden in ons eigen beroep.

Wij hopen dat de hoofdstukken in deze bundel en het in goed gezelschap bespreken van de inhoud daarvan, die moed ook bij veel anderen kan versterken.

Reeks
In de reeks Cahiers Waardenwerk worden belangrijke thema’s uit de theorie en praktijk van waardenwerk uitgediept in de vorm van essays, gebundelde artikelen en onderzoeksverslagen, in nauwe samenwerking met het Tijdschrift Waardenwerk.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Waardenwerk/Humanistiek