Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding

Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding

Micha de Winter  

ISBN 9789088501876 | 160 Pagina's | Hardcover | 6e druk, 2017 2013

Omschrijving

Er is een duidelijke relatie tussen opvoeding en de manier waarop het er in de wereld aan toe gaat. Als kinderen van jongs af aan meekrijgen dat het normaal is om er bij het minste of geringste op los te slaan, dan zullen ze als volwassenen hoogstwaarschijnlijk niet erg gediend zijn van het poldermodel. En wie opgroeit in een samenleving of buurt waarin het recht van de sterkste heerst, loopt een flinke kans om van zijn ouders te leren dat praten weinig helpt. Beroemde filosofen en pedagogen, zoals Kant, Dewey, Montessori en Freire legden een direct verband tussen de sociale en politieke misstanden uit hun tijd en de manier waarop kinderen werden grootgebracht. Aan die analyse ontleenden ze de ambitie om met behulp van pedagogische hervormingen de wereld te willen verbeteren. Om allerlei redenen is het tegenwoordig niet meer hip om opvoeding en ‘de toestand in de wereld’ met elkaar in verband te zien. Opvoeding is nu een individueel project, een soort gedragstherapie. Maar is een kind eigenlijk wel goed opgevoed als hij niet crimineel is geworden? Of als zij niet ten prooi is gevallen aan een loverboy of breezersex? De stelling van dit boek is dat het in opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid om veel meer zou moeten gaan dan gedrag. Bijvoorbeeld om het leren begrijpen en internaliseren van democratisch burgerschap, humaniteit en vrijheid. Wat betekent het om te leven in een democratische samenleving waarin je recht hebt op een eigen identiteit, maar waarin je dan ook anderen datzelfde recht moet gunnen? Hoe bied je weerstand tegen het verleidelijke wij-zij denken, dat enerzijds een veilig gevoel van verbondenheid geeft, maar anderzijds het risico van dehumaniseren en uitsluiten van de ander met zich meebrengt?

Dit boek heeft niet de pretentie om wereldproblemen op te lossen. Maar het heeft wel een hele duidelijke ambitie: namelijk om iedereen die zich met opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid bezighoudt weer flink wat ambitieuzer te maken als het om sociale, maatschappelijke en globale doelen van opvoeding gaat. De manier waarop kinderen worden grootgebracht maakt immers groot verschil. Niet alleen voor hun eigen leven hier en nu, en tijdens de rest van hun bestaan. Maar ook voor de manier waarop mensen dagelijks met elkaar samenleven in allerlei sociale verbanden, voor de mate waarin ze bereid zijn actief te participeren in de politieke gemeenschap, en uiteindelijk ook voor hun betrokkenheid bij het leven en de problemen van mensen elders in de wereld.

U kunt Micha de Winter op Twitter volgen: @michadewinter
 

In de media
Interview d.d. 22 december 2012 FrieschDagblad
Artikel de Volkskrant d.d. 22 maart 2011
Artikel Trouw d.d. 23 maart 2011
Artikel NRC d.d. 25 maart 2011
Reportage KRO brandpunt, Elk kind een etiket, d.d. 19 juni 2011, bron
Interview Radio 1, Labyrint radio, d.d. 3 april 2011, bron
Interview Tros Radio, d.d. 11 maart 2011, bron
Interview Radio 1, NCRV Lunch d.d. 10 maart 2011, bron

NBD|Biblion recensie
...Voor iedereen die belangstelling heeft voor de betekenis en plaats van de opvoedkunde in deze tijd biedt dit boek allerlei nieuwe perspectieven. (Drs. P.C.B. de Jager)

Aanbeveling
Expertis Onderwijsadviseurs en Hogeschool Edith Stein/OCT vinden het boek ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’ van grote betekenis voor iedereen die vanuit het onderwijs aan de opvoeding van kinderen bijdraagt.

 


Debat over oorzaak voetbalgeweld met bijdrage van Micha de Winter bij Pauw en Witteman, 5 dec j.l.: