Achter de littekens

Hulpverlenen bij zelfbeschadiging

Meike Grol   Nienke Kool  

ISBN 9789088507908 | 180 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2018 | Verwacht eind 2018

Omschrijving

LET OP: 'Achter de littekens' verschijnt eind 2018. Bestellingen die nu gedaan worden, zullen dan worden uitgeleverd.

Wat drijft mensen ertoe om zichzelf bewust te beschadigen?
Vindt u deze cliënten intrigerend, moeilijk, zielig, uitdagend, manipulatief, roepen ze afschuw bij u op, angst of medelijden? Wat doet u als professional: wilt u hen redden, ligt de focus op de onderliggende problematiek of moet het destructieve gedrag eerst stoppen? Wat is de juiste manier om hiermee om te gaan?

In Achter de littekens wordt beschreven wat zelfbeschadiging is, hoe cliënten ertoe komen om dit te doen en hoe u als hulpverlener deze cliënten kunt ondersteunen. Theorie en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek worden aangevuld door praktijkervaringen van hulpverleners en cliënten. Er worden thema’s behandeld als verslaving, het onderscheid tussen zelfbeschadiging en suïcidaliteit, zelfbeschadiging als een manier van aandacht vragen en zelfbeschadiging binnen de huidige maatschappij. De mogelijke behandelingen worden beschreven aan de hand van theorie en casussen.

Dit boek is een waardevol naslagwerk voor elke professional die te maken krijgt met cliënten die zichzelf beschadigen, waaronder psychologen, psychiaters, pedagogisch medewerkers, sociotherapeuten, maatschappelijk werkers en poh-ggz. Er wordt ook aandacht besteed aan het omgaan met zelfbeschadiging voor medische professionals die deze cliënten tegen komen op de spoedeisende hulp of bij de huisartsenpost.

Meike Grol, auteur van dit boek, is verpleegkundige en geeft gastlessen en trainingen in het omgaan met zelfbeschadigend gedrag. Zij heeft zichzelf vroeger beschadigd en schrijft daarom zowel vanuit professioneel- als cliëntenperspectief.