Kiekeboem!

Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

Yael Meijer  

ISBN 9789088508356 | 144 Pagina's | Paperback | 2e druk, 2021

Omschrijving

Wat doet het met een jong kind als het opgroeit in een gezin waar sprake is van (emotionele) verwaarlozing, misbruik of geweld (ofwel kindermishandeling)? Ontzettend veel, zo blijkt. Het tekent de hele verdere ontwikkeling van het kind tot in volwassenheid. Vaak komen professionals pas in actie als er zichtbare klachten zijn. Maar hoe kun je als professional eerder signaleren en passende ondersteuning bieden?

De impact van geweld en/of verwaarlozing is bij jonge kinderen (0-6) niet altijd direct zichtbaar, zeker niet voor de buitenwereld. Jonge kinderen laten vaak geen herkenbaar klachtgedrag zien. Hierdoor blijven deze kinderen vaak buiten beeld.

Kiekeboem! vertelt wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Op welke factoren je kunt letten om vroegtijdig te signaleren. En hoe je ouders direct goede en passende ondersteuning kunt bieden, zodat het veiliger wordt. Waar let je op en hoe doe je dat als professional?

Door voorbeelden uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tips is dit een zeer handzaam boek voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen: hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, OKT’s, sociale teams, volwassen ggz, vaktherapeuten, pedagogische medewerkers, etc.

Yael Meijer, klinisch psycholoog en psychotherapeut gaat in dit boek bevlogen in op de zorg voor het jonge kind in geweld en verwaarlozing. Kiekeboem! is het resultaat van het project ‘Onzichtbare Kinderen’ van FIER.

Review

"In dit boek geeft de auteur achtergrondinformatie, praktische kennis en tips en toont zij aan hoe belangrijk het is dat gezinnen met jonge kinderen waar sprake is van geweld of verwaarlozing, tijdig in beeld komen."
- Nieuwsbrief Vakblad Vroeg (maart 2020)