De kindermishandelaars

Essays over kindermishandeling

Thomas Heyman  

ISBN 9789088509483 | 144 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2019

Omschrijving

Dit boek bevat in chronologische volgorde vijf en dertig essays en enkele gedichten over kindermishandeling, geschreven tussen 2010 en 2020. Sommige zijn geschreven voor het opgeheven vakblad ‘Het kind eerst’ (Koninklijke van Gorcum Assen) andere als blog voor de inmiddels eveneens opgeheven Netherlands Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (NESPCAN). De essays geven een beeld van de jongste geschiedenis die als een verwording van de jeugdzorg kan worden gekenschetst.

Thomas Heyman is publicist, maatschappelijk werker en oud-docent maatschappelijk werk. Hij is werkzaam op het terrein van thuisgeweld. Hij was bestuurslid van de Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (2000 – 2013) en Netherlands Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (2013 – 2018). Sinds 2005 is hij ambassadeur van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling. Met dit boek geeft hij gestalte aan de opdracht die de VSK hem als ambassadeur heeft gegeven.

Reviews

“Deze publicatie heeft de auteur geschreven om jonge mensen, leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten mbo/hbo aan te sporen tot kritisch beroepsmatig handelen, om kwetsbare kinderen een stem te geven èn om een kijkje te geven in de geschiedenis van de aanpak van kindermishandeling. In achtendertig essays, blogs en gedichten geschreven tussen 2010 en 2019 worden in chronologische volgorde de verschillende aspecten van kindermishandeling belicht.”
– Uit een recensie van NBD Biblion (januari 2020)