Gratis verzending vanaf €20

HORIZON 2A: een werkboek

Voor ouders van seksueel misbruikte kinderen

Francien Lamers - Winkelman  

ISBN 9789066653474 | 72 Pagina's | Losbladig | 4e druk, 2012

Omschrijving

De therapeutenhandleiding beschrijft de opzet en uitwerking van een gestructureerde groepstherapie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
Per sessie wordt stap voor stap beschreven hoe een thema, zoals bijvoorbeeld schuld en schaamte, boosheid, nachtmerries en geheimen, kan worden behandeld. Voor de uitwerking van ieder thema worden verschillende mogelijkheden, praten, tekenen, toneelspelen, bewegen enzovoort, uitvoerig beschreven.
In het losbladige werkboek voor de kinderen kan het kind lezen, schrijven en tekenen over de thema's die aan de orde zijn gekomen.
Ook de therapeutenhandleiding voor de begeleiding van ouders van seksueel misbruikte kinderen geeft een stap voor stap overzicht van de opzet en uitvoering van een groepsbegeleiding van de niet-misbruikende ouders.
Het losbladige werkboek voor de ouders geeft hen informatie over allerlei aspecten van seksueel misbruik, over hoe te reageren als het kind thuis komt van therapie, over normaal en abnormaal seksueel gedrag en vele andere zaken.
De handleidingen en werkboeken zijn geschreven voor de behandeling van seksueel misbruikte kinderen in een groep, maar zijn ook goed bruikbaar voor individuele therapie.

De Therapeutenhandleiding waarbij u dit werkboek kunt gebruiken kunt u vinden onder: HORIZON 2B

Verder is er ook verschenen "De therapeutenhandleiding voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt", met bijbehorend werkboek. Deze kunt u vinden onder: HORIZON 1B en HORIZON 1A

De hele HORIZON-reeks bestaat uit:

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp