Gratis verzending vanaf €20

HORIZON 2A: een werkboek

Voor ouders van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

Merijn van de Vliet   Francien Lamers - Winkelman  

ISBN 9789085602835 | 76 pagina's | Paperback | 5e herziene druk 2024

Omschrijving

Complete herziening van werkboek Horizon 2A (2012)

Dit werkboek (HORIZON 2A) is bedoeld voor ouders van kinderen (8-12 jaar) die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Het vormt één geheel met het werkboek voor kinderen (HORIZON 1A). De oudergroep loopt parallel aan de kindertherapiegroep, en bestaat uit 15 bijeenkomsten. De oudergroep geeft ouders:

▪ informatie over allerlei aspecten van seksueel misbruik en bijbehorende intense (schuld)gevoelens bij zichzelf en hun kind
▪ handvatten om in de opvoeding de balans te vinden tussen beschermen versus overbeschermen
▪ tips over opgroeien in deze (digitale) wereld en het geven van seksuele en lichamelijke voorlichting aan kinderen met seksueel misbruik-ervaringen.
In het werkboek kan de ouder aan de slag met lezen en schrijven over de thema’s die aan de orde komen.

De Horizon-methodiek is ontwikkeld binnen het Kinder- en Jeugdtraumacentrum te Haarlem, onderdeel van Kenter Jeugdhulp. De handleidingen en de werkboeken zijn geschreven voor de groepsbehandeling, maar zijn ook goed bruikbaar binnen een individuele therapie.

De hele serie Horizon bestaat uit:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over dit onderwerp