Gratis verzending vanaf €20

Kinderen uit de knel


Kinderen uit de knel

Er worden steeds meer kinderen onder toezicht gesteld (een kind wordt onder toezicht gesteld als er een ‘ernstige ontwikkelingsbedreiging’ is voor het kind) en dat komt volgens de rechtbank Gelderland en de Raad voor de Kinderbescherming door een toenemend aantal vechtscheidingen. Liep in 2013 nog één op de tien echtscheidingen uit op een vechtscheiding, in 2018 steeg dat tot één op de vier. Mede door deze toenemende vraag naar behandelaanbod heeft het project ‘Kinderen uit de Knel’ een grote vlucht genomen.

Kinderen uit de Knel is een behandelprogramma voor gescheiden ouders die verstrikt zijn geraakt in destructieve, conflictueuze patronen. Samen met deze ouders, hun kinderen én naasten wordt geprobeerd een weg te vinden uit een zich herhalende en alsmaar voortdurende strijd. Het zwaartepunt van het programma ligt bij de ouders. Doel is het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. Op die wijze komt de omgeving van de kinderen weer in balans, wordt het weer veilig en kunnen zij zich weer verder ontwikkelen.

Middagsymposium Kinderen uit de Knel
Ter gelegenheid van het verschijnen van de 3e herziene druk van het boek Kinderen uit de Knel en het geheel nieuwe gelijknamige werkboek voor ouders, organiseren Uitgeverij SWP en congresorganisatie Logacom op dinsdag 28 mei as. het middagsymposium Kinderen uit de Knel! Het inhoudelijke programma van deze middag is samengesteld in samenwerking met de auteurs en Villa Pinedo.

Kijk op de website voor de informatie.


03-04-2019