Werkboek Kinderen uit de Knel

Voor ouders

Erik van der Elst   Justine van Lawick   Margreet Visser   Jeroen Wierstra  

ISBN 9789088508660 | 120 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2018 | verschijnt eind 2018

Omschrijving

Kinderen uit de Knel is een behandelprogramma voor gescheiden ouders, kinderen en hun netwerk die verstrikt zijn geraakt in destructieve, conflictueuze patronen. Samen met hen proberen we een weg te vinden uit een zich herhalende en alsmaar voortdurende strijd. Het zwaartepunt van het programma ligt bij de ouders. Het is aan hen om in beweging te komen om de situatie waarin hun kinderen opgroeien te verbeteren.

Dit werkboek is bedoeld als een ondersteuning voor ouders en hun sociale netwerk. Voor iedere bijeenkomst staan in het werkboek meerdere opdrachten. Ze dagen ouders uit om na te denken over zichzelf en om door de ogen van hun kind naar zichzelf en hun eigen situatie te kijken. En ook om dingen anders te gaan doen. Vaak wordt er gevraagd om mensen uit het eigen netwerk in te schakelen. Deze mensen kunnen helpen om de strijd te verminderen en de communicatie te verbeteren.

Werkboek Kinderen uit de Knel, voor ouders slaat een brug tussen de therapiesessies en het dagelijks leven, tussen ouders en hun sociale netwerk. Ook komen er meerdere kinderen en enkele bekende Nederlanders aan het woord die zelf zijn opgegroeid tussen strijdende ouders. Zij geven de lezer graag hun gedachten en suggesties mee.

Jeroen Wierstra, Erik van der Elst, Justine van Lawick en Margreet Visser zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project Kinderen uit de Knel.