Gratis verzending vanaf €20

Mensen met verward gedrag ondersteunen via de Wmo


Mensen met verward gedrag ondersteunen via de Wmo

Mensen met verward gedrag kunnen vaak niet wachten op een reguliere intake door het sociaal team. Sommige gemeenten hebben daarom een proef gedaan met acute psychosociale ondersteuning. Na een geslaagde proef gaat de gemeente Deventer de ondersteuning via Wmo Acuut nu blijvend aanbieden.

Bij een crisissituatie kan Wmo Acuut direct worden ingezet. Is er sprake van psychosociale problematiek, dan wordt een van de meewerkende organisaties van Wmo Acuut ingezet. Deze biedt gedurende een maand directe ondersteuning.

Wethouder Liesbeth Grijsen: "Mensen met verward gedrag die psychiatrische problemen hebben, vallen onder de Zorgverzekeringswet. Maar soms hebben ze psychosociale problemen en dan is de gemeente aan zet. Direct ingrijpen kan nodig zijn om iemand zelf te beschermen of om overlast voor de omgeving te voorkomen. De proef was succesvol dus daar gaan we mee door."

De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd een sluitende aanpak te realiseren voor mensen met verward gedrag. De betrokken organisaties in Deventer kijken bij hun aanpak naar zowel vroegsignalering en preventie als naar passende zorg. Maar ook naar repressie of straf. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om veiligheid.

Wilt u meer weten over deze aanpak en hoe deze succesvol zou kunnen worden ingezet in uw gemeente? Tijdens het symposium Wet Verplichte GGZ in de wijk zal sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Robert van den Berg van IHT/Crisisdienst Dimence de aanpak in Deventer toelichten.

Kijk hier voor het volledige programma, de sprekers en de andere onderwerpen die aan de orde komen.

Bron

Boek


28-05-2019