Gratis verzending vanaf €20

Interactief boek voor cognitieve gedragstherapie bij kinderen


Interactief boek voor cognitieve gedragstherapie bij kinderen

In Een verrassende verjaardag (een voorlees- en praatboek voor kinderen van 5 tot 8 jaar) neemt orthopedagoog en cg-therapeut Juliette Liber de lezer mee naar een dierenbos waar de protagonisten worstelen met alledaagse dilemma’s. Deze protagonisten zijn verschillende dieren met menselijke karaktereigenschappen. Zo is er Tijn de toekan die veel twijfelt en piekert, of Nadine het nijlpaard die snel jaloers wordt. Koos de koe heeft sociale angsten en neigt naar een minderwaardigheidscomplex. Op basis van deze verhaaltjes worden kinderen uitgenodigd om met de dieren mee te denken en te helpen met hun problemen.

Een verrassende verjaardag is een interactief, psycho-educatief boek dat kinderen helpt hun gedrag en emoties te reguleren en oplossingen te bedenken voor dagelijkse issues. De verhaaltjes en discussies in het boek bevatten cognitief gedragstherapeutische technieken, waaronder emotie-educatie, -regulatie en cognitieve herstructurering. In de bijlagen achterin het boek zijn de ctg-technieken verder uitgewerkt en toegelicht voor ouders of mensen die werken met jonge kinderen.

“Mooi aan dit boek is de transdiagnostische inslag. Emotieregulatie staat centraal en zowel internaliserende als externaliserende copingstijlen komen aan de orde. Daarmee is het een breed inzetbaar en normaliserend boek geworden, met veel psycho-educatie over emoties, gedachten en gedrag. Dat is niet toevallig: psycho-educatie komt in diverse wetenschappelijke studies naar voren als een succesvolle interventie bij diverse stoornissen.”
- Uit een recensie van VGCt

Klik hier voor meer informatie over het boek


19-06-2019