Gratis verzending vanaf €20

Ruim 32000 geregistreerde scheidingen in 2017


Ruim 32000 geregistreerde scheidingen in 2017

Vorig jaar zijn er (weer)  32768 echtparen gescheiden volgens het CBS; hierbij optellen: een onbekend aantal die formeel niet getrouwd zijn.  Van de geregistreerden zijn er ruim 18.000 paren met kinderen.  En dat in het afgelopen jaar - en het jaar daarvoor en daarvoor... enzovoorts. Opgeteld is dat een enorme hoeveelheid leed en door de tijd heen is wel duidelijk dat er geen kind ongeschonden door een echtscheiding van zijn of haar ouders komt.

Inmiddels is er een vracht aan informatie, hulpmiddelen en begeleiding om het ouderpaar door de scheiding heen te helpen, daarbij rekening houdend met de belangen van de kinderen.  De website scheidingsboeken biedt een overzicht van boeken voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën, voor ouders en voor professionals.  Jonge kinderen waarvan de ouders in vechtscheiding zitten hebben baat bij het prentenboek Kamil, de groene kameleon. Een aanrader voor ouders ( en hulpverleners) is het recent geactualiseerde boek 'En de kinderen scheiden mee', waarin ook per leeftijdsfase wordt ingegaan op de gevoelens van en effecten op het kind. 

Ook op het terrein van begeleiding is er het nodige: Villa Pinedo biedt jongeren van gescheiden ouders steun.  Het Lorentzhuis heeft sinds enkele jaren het programma Kinderen uit de Knel geïntroduceerd, waar ouderparen groepsgewijs worden begeleid om hun conflict naar een goed einde te brengen. Het bijbehorende studieboek biedt hiervan de beschrijving.

Vanaf 2017 is er ook de DEES-aanpak, waarbij met ouders samen in een driemaands programma met ondersteuning van een sociaal netwerk werken aan DE-EScalatie van het conflict.

Verder is bij juridische procedures de Bijzonder Curator mogelijk, die in gesprek gaat met het kind en daarover die belangen rapporteert aan de rechtbank. Informatie hierover via de website BCJZ. Een variant hierop is de kindbehartiger.

Ouders die in conflict raken kunnen hun grieven met name proberen uit te spreken via een gecertificeerde mediator, die via gesprekken en bemiddeling kan komen tot een verdere stap in bijvoorbeeld een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant. De website Medling biedt hierover informatie.

Is de oorsprong van de echtscheiding ook niet gelegen in het verschil tussen mannen en vrouwen: je kunt niet zonder elkaar in de meeste gevallen, maar leven met elkaar biedt ook weer extra uitdagingen.  Martine Delfos schreef daarover De schoonheid van het verschil:: goed om dat boek te lezen, nog voor het conflict met je partner.

Advocaten worden meestal gezien als de laatste stap in de escalatie. Partners nemen ieder een advocaat en vechten alles tot op het bod uit. Absoluut niet de beste keuze. Toch lanceren advocaten weer een nieuw initiatief, namelijk die van de gezinsadvocaat. Een advocaat die beide kanten ter wille zou kunnen zijn. Op het echtscheidingscongres in juni wordt dit verder toegelicht door één van de initiatiefnemers, Brigitte Chin a Fat.

 

 

 


21-05-2018