Gratis verzending vanaf €20

Professionele nabijheid


Professionele nabijheid

Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn werken zo’n 35 jaar in de zorg. Ze merken dat deze professioneler, resultaatgerichter en zakelijker geworden is. Soms is er daardoor te weinig aandacht voor persoonlijk contact, voor de relatie tussen cliënt en medewerker. Voor hen aanleiding een boek te schrijven over de behoefte van cliënten aan een hulpverlener of coach die hen écht wil leren kennen, zichzelf laat zien en de ondersteuning afstemt op het unieke individu.

We stellen Audry een paar vragen over het boek:

Hoe bepalend zijn empathie, vertrouwen en nabijheid voor de kwaliteit van leven van mensen?

"Ieder mens wil door anderen begrepen worden, zich veilig voelen en anderen kunnen vertrouwen. Dat geldt nog meer voor mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Zij zijn immers afhankelijk van zorg, worstelen met een probleem of zijn op afstand geraakt van hun vertrouwde netwerk. Ondersteuners zijn voor hen dan heel belangrijk. We pleiten in ons boek voor professionele nabijheid van hulpverleners, in plaats van de professionele afstand die nog op veel opleidingen gedoceerd wordt. Dat betekent dat ondersteuners hun best doen zich zonder oordeel te verplaatsen in cliënten, dat ze er voor ze zijn wanneer dat nodig is en dat ze vertrouwen op de ervaringskennis van de cliënt zelf en/of zijn naasten. Dan voelt iemand zich gerespecteerd, gehoord en gesteund. Dat is een basis om samen te kunnen werken aan herstel, ontwikkeling en kwaliteit van leven."

Lees het hele interview hier of bekijk het boek hier.


03-09-2019