De relatie

Persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg

Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn

ISBN 9789088508752 | 124 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2019 | Verschijnt september 2019

Omschrijving

In het sociaal domein en in de zorg staan de menselijke maat en het persoonlijk contact steeds meer onder druk. De laatste decennia bedreigen procedures en regelzucht basale behoeften als gezien en gehoord worden, aansluiten en afstemmen. Dit ervaren zowel de mensen die zorg of ondersteuning vragen als degenen die het bieden. Dit boek pleit daarom voor hernieuwde aandacht en waardering voor de ondersteuningsrelatie.

Een persoonlijke relatie is een belangrijke voorwaarde voor goede, waardevolle zorg. Maar wat houdt een dergelijke relatie eigenlijk in? Wat is de context en welke rol speelt afhankelijkheid daarin? En wat is precies waardevolle zorg?
Bij het beantwoorden van deze vragen beschouwen de auteurs de relatie vanuit verschillende perspectieven: degene met een ondersteuningsvraag, de zorgverlener, de relatie zelf en de context. Naast relevante theorieën komen ook ervaringsverhalen en praktijkvoorbeelden aan bod.

‘De relatie’ is bedoeld voor studenten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Voor iedereen die professioneel of informeel in zorg of welzijn relaties aangaat met burgers, klanten, cliënten of patiënten. Met mensen die een ander nodig hebben op hun levenspad, omdat ze zijn vastgelopen, willen herstellen of zoeken naar kwaliteit van bestaan. 

Pieter Verdoorn en Audry van Vulpen hebben beiden ruime ervaring als adviseur, trainer en projectleider. Ze zijn verbonden aan Pameijer en aan Howie the Harp, opleiding voor ervaringsdeskundigen. Eerder verscheen hun boek ‘Werken aan kwaliteit van bestaan - Bouwstenen voor inclusief ondersteunen’