Gratis verzending vanaf €20

Handhaaf handhaving! Jo Caris en Theo Poiesz over versoepelen coronamaatregelen


Handhaaf handhaving! Jo Caris en Theo Poiesz over versoepelen coronamaatregelen

De realiteit van alledag laat zien dat er veel mensen zijn die zich aan de regels houden. Maar tegelijkertijd lapt een opmerkelijk percentage de regels aan zijn laars. En dit percentage stijgt: ‘35 procent van de mensen zegt inmiddels één van de maatregelen te hebben losgelaten. Zo’n 90 procent van de mensen ziet bij mensen in de omgeving een lichte tot sterke verslapping’ . Jo Caris en Theo Poiesz, auteurs van Visies op Zorg, pleiten voor een aangescherpte aanpak om gedrag van mensen te sturen.

Premier Rutte gaf in zijn persconferentie van 7 mei aan dat nu niet de politiek of de gezagsdragers, maar de maatschappij aan zet is. Dit betekent volgens hem dat iedereen zich verstandig moet blijven gedragen en zich aan de regels moet houden. In een eerdere persconferentie zei hij dat het eigen gedrag – het volgen van de regels – ‘het belangrijkste’ is. ‘Het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal’. Volgens hem laat Nederland zich wat dat betreft van haar beste kant zien. ‘Natuurlijk, er waren uitzonderingen maar daar is steeds streng op gehandhaafd’. (…) Wel bestaat ‘het risico dat mensen denken dat ze weer wat losser met de regels kunnen omgaan (…) ‘maar een grotere fout kunnen we bijna niet met elkaar maken’. In de uitspraken zijn twee zware vragen verborgen: 1. Laat Nederland zich inderdaad van haar beste kant zien? en 2. Hoe groot is het risico dat mensen weer losser – te los? - met de regels omgaan?

Antwoorden en conclusies zijn zijn te lezen op gzndhdszrg.nl. Hier lees je ook een bijdrage van Jo Caris en Theo Poiesz over Corona en marktwerking in de zorg.

 Over Visies op zorg

In Visies op zorg geven Jo Caris en Theo Poiesz strategische analyses van verschillende aspecten en onderdelen van de zorgsector. De brede en diepgaande perspectieven bieden overzicht en inzicht voor professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden ten behoeve van beleidsontwikkeling, beschouwingen of besluitvorming over onderwerpen en processen binnen de zorg.


18-05-2020