Gratis verzending vanaf €20

Nieuw | Onze vrijheid zit in een wurggreep. En daar kunnen we wat aan doen!


Nieuw | Onze vrijheid zit in een wurggreep. En daar kunnen we wat aan doen!

Onze persoonlijke vrijheid staat onder grote druk en wordt steeds meer ingeperkt. Dit komt door vier maatschappelijke ontwikkelingen. Gelukkig kunnen burgers, overheid, politiek en ondernemingen het tij keren. Hiervoor is geen beter moment dan nu, nu corona ons allemaal uit het ons vertrouwde “normaal” duwde.


Voor de een wel, voor de ander niet
Veranderkundige en marketing manager Jos van der Horst stelt de vraag hoe het is gesteld met onze vrijheid en komt tot de verontrustende conclusie dat deze in een steeds strakker wordende wurggreep zit. En dat terwijl er in Nederland al sprake is van een tweedeling die de vrijheid van de een bevordert en van de ander beperkt. Deze tweedeling heeft meerdere oorzaken, waarvan de vermarkting van Nederland de belangrijkste is. Deze leidde tot een regering die Nederland ziet als onderneming, zichzelf als een groep ondernemers en de burger als consument van maatschappelijke - en overheidsdiensten. Hierdoor delft de burger steeds meer het onderspit, ten gunste van de consument die altijd krijgt wat zijn hartje begeert, mits hij dat kan betalen.

Onze vrijheid wordt bedreigd
Tegelijkertijd wordt onze persoonlijke vrijheid zienderogen kleiner door 4 maatschappelijke ontwikkelingen:

  1. Afrekendruk maakt dat wij als burgers steeds meer worden afgerekend op de - vooral financiële - gevolgen van onze dagelijkse keuzes en gedrag;
  2. Consumptiedruk zadelt ons als consumenten op met de opdracht onbeperkt te consumeren. Tegelijkertijd is het onze plicht om al consumerend de grote problemen van deze tijd aan te pakken;
  3. Werkdruk jaagt ons als werkers op. Dat maakt dat wij lang niet altijd de goede dingen op de goede manier kunnen doen en zet velen vast in een situatie die gezondheid en welzijn bedreigt.
  4. Surveillancedruk neemt ons tot slot onze vrije toekomst af doordat slimme algoritmen grote hoeveelheden persoonlijke informatie verzamelen en leren hoe zij ons gedrag kunnen manipuleren.

Zowel slachtoffer als dader
Niet alleen overheid, politiek en ondernemingen zijn hiervoor verantwoordelijk. De burger draagt enthousiast zijn steentje bij. Daarom is het ook niet alleen aan overheid, politiek en ondernemingen om onze vrijheid te verdedigen. Ook burgers zijn aan zet. Van der Horst beschrijft wat alle partijen kunnen doen om onze persoonlijke vrijheid, te beschermen. Wat hem betreft is hiervoor geen beter moment dan nu, voordat wij een sprint trekken om alles zo snel mogelijk weer “zoals voor corona” te krijgen en er zo voor kiezen om onze vrijheid verder te verkwanselen.

De auteur
Jos van der Horst is een veranderkundige en marketing manager met een jarenlange ervaring met organisatie- en sectorveranderingen in bedrijfsleven en publiek domein. 

Lees meer & Bestel


03-08-2020