Gratis verzending vanaf €20

Huiselijk geweld na melding stopt vaak niet


Huiselijk geweld na melding stopt vaak niet

In meer dan de helft van de gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling of partnergeweld gaat het geweld door na een melding bij Veilig Thuis. In de gezinnen is anderhalf jaar na de melding nog sprake van ernstig of veelvuldig geweld. Bij slechts drie op de tien gezinnen waarin sprake is van geweld stopt dat geweld volledig na een melding bij het meldpunt. Dat is een van de uitkomsten van het nieuwe rapport 'Kwestie van lange adem' van het Verwey Jonker Instituut.

Voor het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut zijn 576 gezinnen met 978 kinderen anderhalf jaar gevolgd. Met 74 gezinnen zijn diepte-interviews gehouden, ook met de kinderen vanaf 8 jaar.

Veilig Thuis kreeg vorig jaar 133.000 meldingen. Niet alle kindermishandeling en huiselijk geweld wordt echter daar gemeld, waardoor een een groot en moeilijk uit te roeien vraagstuk blijft. Over de prevalentie van huiselijk geweld zijn eerder onderzoeken uitgevoerd. Meer kennis bij betrokken professionals en meer samenwerken in de keten is van urgent belang. 

Deze week verschijnt het speciale themanummer Huiselijk geweld van het vakblad Sozio en volgende week is er het landelijk congres huiselijk geweld. Dit een geaccrediteerd online congres, waar ook Katinka Lünnemann van het Verwey Jonker Instituut aanwezig is om zo mogelijk iets over het recente rapport te zeggen.

 


12-11-2020