Gratis verzending vanaf €20

De ontdekking van kwaliteit


De ontdekking van kwaliteit

In juni 2018, verschijnt een nieuw boek van Andries Baart: De ontdekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek, organiseert de Stichting Presentie een masterclass waarbij u door het boek wordt geleid, de belangrijkste concepten krijgt toegelicht en de verbinding met uw eigen praktijk kunt maken. Andries Baart leidt u door de avond.


Het boek is het resultaat van een intensieve zoektocht naar kwaliteit in met name de sectoren zorg en welzijn. Over kwaliteit kan vanuit de bedrijfskunde worden nagedacht, of vanuit de filosofie of bijvoorbeeld in operationele termen. Alle drie de manieren van denken hebben hun verdiensten maar ook hun moeilijkheden en beperkingen. Die worden beschreven. Bepleit wordt een kritische reflectie op zorgkwaliteit vanuit zorgethiek en presentie.
Door Baart (deels eerder) geagendeerde thema’s komen in het boek terug: zoals het verschil tussen verantwoorde zorg en goede zorg, het verschil tussen zorgrelatie en relationeel zorg geven, het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn en de praktisch wijze professional die verstandigheid boven gehoorzaamheid stelt.


De thema’s komen samen in een ZorgEthisch Model (ZEM) waarmee over kwaliteit systematisch kan worden nagedacht vanuit de opgaven van de zorgontvanger. Het model leent zich voor diverse doeleinden: voor het bespreken van casuïstiek, het inrichten van de organisatie en het nadenken over verantwoording. Het boek geeft voorbeelden en formuleert vragen voor (zelf)onderzoek.


Het boek is tot stand gekomen met medewerking van Jan den Bakker. Het ZEM is intensief verkend en uitgeprobeerd in een Werkplaats Kwaliteit waarin 15 maatschappelijke organisaties participeerden.
Daarnaast is ook volop geëxperimenteerd in allerlei organisaties. De ontwikkeling gaat echter verder. Via een QR-code in het boek kunnen steeds de meest actuele werkbladen worden gedownload.
De discussie over kwaliteit is al jaren actueel. Nieuwe kwaliteitskaders verleggen het accent naar leren en reflecteren. Maar de dilemma’s blijven bestaan. Dit boek en de masterclass helpen om daar steeds kritisch over na te denken, het gesprek met elkaar aan te gaan en het dan vooral te doen.

Zowel bestuurders, managers, beleids- en kwaliteitsadviseurs en uiteraard zorgprofessionals en
zorgontvangers worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze verkenningen.

Stichting Presentie - De Pionier, Grebbeberglaan 15, kamer 2.03A, 3527 VX Utrecht - telefoon: 06 53964388
www.presentie.nl - secretariaat@presentie.nl - KvK: 30199578 - Bank: NL96 RABO 0104 4971 06 - BTW:

 

Praktische informatie
Datum en plek
De masterclass vindt plaats op donderdag 21 juni 2018, van 16.30 – ca. 20.00 uur in Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.
Op tien minuten lopen van Utrecht CS. Inloop vanaf 16.30 uur. Aanvang van het programma om 17.00 uur. Inclusief avondlunch.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze pagina

Voor deelnemers aan de Werkplaats Kwaliteit en netwerkleden van Stichting Presentie gelden aangepaste inschrijfvoorwaarden. Neem daarvoor contact op met secretariaat@presentie.nl


14-05-2018