Gratis verzending vanaf €20

'Nu meer mogelijkheden om tijdelijk talenten te verbinden en in te zetten'


'Nu meer mogelijkheden om tijdelijk talenten te verbinden en in te zetten'

Werk wordt in toenemende mate uitgevoerd door wisselende teams die georganiseerd worden rond uitdagingen en kansen. Dit klinkt abstract: door de mogelijkheid van nieuwe verbindingen (bijvoorbeeld Zoom of MS Teams) ontstaan steeds meer mogelijkheden om tijdelijk talenten te verbinden en in te zetten. Het werken met platforms maakt ondersteuning van die teams eenvoudig mogelijk.


Nieuwe vaardigheden
Veranderingen vinden niet meer plaats via een hiërarchisch model. Als iedereen een bijdrage levert dan vinden veranderingen permanent plaats. Een belangrijke vaardigheid wordt daarmee te zien hoe de door jou veroorzaakte veranderingen effect hebben op anderen in het systeem. Je hebt een totaalbeeld (Big Picture) nodig.

Hierbij  gaat het om het integreren van je competenties en vaardigheden: Samenwerken: brengen van betrokkenheid en samenhang; creëren: bevorderen van veranderingen; concurreren: verbeteren van het teamresultaat; controleren: brengen van balans en continuïteit.

Door die wisselende teams is een volgende vaardigheid om te kunnen werken met mensen die heel anders zijn en om te kunnen gaan met de spanningen en vernieuwing die hier een gevolg van zijn. In plaats van alleen expertise breng je ook perspectief in: door het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven worden de mogelijkheden voor innovatie vergroot.

Betekenisgeving
Innovatie gaat in dit kader niet om technologie, maar het bij elkaar brengen van teams waarvan de teamleden anders niet waren verbonden. Centraal is wat de betekenis van het team is: wat is de toegevoegde waarde met betrekking tot het vraagstuk dat moet worden opgelost. De selectie van mensen is gericht op teamactiviteiten die een beroep doen op hun vakmanschap. Samenwerken in wisselende teams biedt voor je een context om je talenten te ontwikkelen en je zwaktes te organiseren.

Eigen rolinvulling
Wat bij dergelijke rolinvulling hoort is het vermogen om steeds weer met nieuwe uitdagingen om te gaan. In termen van zoeken naar een balans: die zal steeds weer opnieuw dienen te worden bereikt. De kunst is om de sterktes die je hebt te benutten en de zwaktes zo beperkt mogelijk plaats te geven. Het gaat om zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfrespect en trots. Sommigen richten zich meer op hun innerlijk en handelen vandaaruit. Anderen kennen een meer externe gerichtheid en handelen op basis van bewegingen uit hun omgeving. Het een is niet beter dan het ander: zo ben je. De kernvraag is: hoe blijf je jezelf en beweeg je toch mee? In welke mate heb je verbondenheid met jezelf en met anderen?

Een bijdrage van Harry Woldendorp, adviseur verandermanagement voor Zorginstellingen. Hij schreef ook een tiental boeken, waaronder Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Dit boek, dat als basis dient voor dit artikel, schreef hij met Hubèrt de Groot, Thomas Woldendorp en Chris Boven.  ​

KLIK HIER OM METEEN ZIE JE BIG PICTURE. TRANSFORMEER SUCCESVOL! TE BESTELLEN 

BEKIJK HIER HET INKIJKEXEMPLAAR
 

Overige literatuur bij dit artikel 
Sio, H.F. de. (2021). Changemaker playbook. The new physics of leadership in a world of explosive change. Boston: Nicholas Brealy


25-07-2022