Gratis verzending vanaf €20

Door het Handboek Straathoekwerk is ons werk niet langer ongrijpbaar


Door het Handboek Straathoekwerk is ons werk niet langer ongrijpbaar

De basismethodiek straathoekwerk is uniek in het sociaal werk. Ook uniek is de veelzijdigheid waarmee straathoekmedewerkers van perMens hun doelgroep ondersteunen. Het beschrijven en onderbouwen van wat straathoekwerk precies is, was dan ook een lastige opgave. Toch lukte het onderzoeker Evelien Rauwerdink-Nijland, samen met straathoekwerkers en de doelgroep.

Het resultaat: een handboek dat een stevige fundering legt onder de straathoekwerk-methodiek. Dit komt uit het interview met PerMens.(PerMens)

Over het boek

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen participeert in de samenleving of de ondersteuning krijgt die nodig is. Ondanks dat we inmiddels weten dat ogenschijnlijke individuele problemen -zoals armoede, dakloosheid of verslaving- onze maatschappij structurele problemen oplevert. Het straathoekwerk wordt ingezet om deze (groepen) mensen wel te bereiken. Ze vervult een brugfunctie naar reguliere voorzieningen en hulpverlening.

Dit is het eerste handboek Straathoekwerk, een outreachende basismethodiek binnen het sociaal werk. Het beschrijft de eigen professionaliteit en de methodiek van het straathoekwerk op handelingsniveau. De doelgroep, de doelen, het methodisch handelen en de randvoorwaarden komen aan de orde. De methodiek wordt wetenschappelijke onderbouwd. Verder bevat het boek handige tools, praktijkvoorbeelden, portretten en casuïstiek.

Dit boek is geschreven voor alle (aanstaande) sociale professionals die te maken hebben met moeilijk bereikbare doelgroepen, bijvoorbeeld overlastgevende, polariserende en criminele jongeren; dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met verward gedrag, LVB, OGGZ en hun samenwerkingspartners en gemeenten.

Straathoekwerk
Een basismethodiek van het sociaal werk

Evelien Rauwerdink-Nijland & Judith Metz  
€ 39,95  |  ISBN 9789085601951  |  280 pagina's

Lees meer & bestel!

 


11-08-2022