Gratis verzending vanaf €20

Jeugdbescherming is in crisis


Jeugdbescherming is in crisis

De overheid faalt in haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen. De betrokken bewindslieden moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de jeugdbescherming en direct een crisisaanpak starten. Dat schrijven de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een signaalbrief aan de bewindslieden.

Al jaren neemt de Nederlandse overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, zeggen de inspecties. De gecertificeerde instellingen, die jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren namens de overheid, kunnen die verantwoordelijkheid niet waarmaken. Rechterlijke uitspraken over de bescherming van kinderen worden niet altijd uitgevoerd. Kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel krijgen niet de bescherming en hulp die ze nodig hebben (bron: NJi)

Onlangs is het boek Kinderbescherming | Werken in een spanningsvol kader Waardenwerkcahier 5 verschenen. 

In het werk bij de Raad voor de Kinderbescherming ontstaat spanning, omdat de professional de ouders moet benaderen als voorwerp van onderzoek én als gesprekspartner over de zorgen omtrent het kind, vanuit een context van machtsongelijkheid en onvrijwilligheid. Gretha Pijpker, bijna 40 jaar in dienst geweest van de Raad voor de Kinderbescherming, spreekt vanuit haar ervaring met het werk bij de Raad voor de Kinderbescherming. De spanning in het raadswerk ontrafelt zij vanuit de verhouding van de raadsprofessional tot de ouder. Dit essay maakt duidelijk dat de raadsonderzoeker de spanning moet onderkennen, daarin de verschillende lagen ontdekken en zo ruimte scheppen voor de communicatie met ouders. Want dan alleen heeft hij een basis om het onderzoek in het belang van het kind uit te voeren.

Lees meer & bestel het boek hier

 


15-09-2022