Gratis verzending vanaf €20

Sterke toename aantal leerlingen in speciaal onderwijs


Sterke toename aantal leerlingen in speciaal onderwijs

Dit schooljaar gaan er meer leerlingen naar het speciaal onderwijs dan voor de invoering van passend onderwijs in 2014. Dat is opvallend, omdat die wetswijziging ervoor moest zorgen dat er meer leerlingen naar een reguliere school zouden gaan. Nog los van de toename is de vraag hoe deze leerlingen goed geholpen kunnen worden. Het nieuwe boek Wie moet er passen? Korczak voor passend onderwijs kan helpen bij het beantwoorden van die vraag.


De auteurs van Korczak voor passend onderwijs laten de lezer op verrassende wijze kijken naar kinderen die soms niet in het systeem van ons regulier onderwijs passen, maar daar toch een plek verdienen om tot hun recht te kunnen komen. Met deze blik van Korczak kijken de schrijvers naar de verlegenheid die ‘passend onderwijs’ in ons land nog steeds kent en laten zien dat dat niet hoeft. Het kan anders door anders te kijken en te luisteren naar je leerlingen.

Vele, mooie voorbeelden
Met de vele, mooie voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk houden de auteurs op een innemende wijze de lezer een spiegel voor met de vraag om anders te kijken en te luisteren. Dit met een grote kans dat je een ander kind ziet. Lees hier meer over het boek.

Over de toename
Het (voortgezet) speciaal onderwijs nam na de invoering van passend onderwijs af, maar groeit inmiddels alweer jaren. Het speciaal onderwijs telt intussen 33.608 leerlingen en het vso 37.998 leerlingen. In schooljaar 2013/2014 lag dit een stuk lager; 31.800 om 39.300 leerlingen. Dit blijkt uit de betreffende onderwijsverslagen van de onderwijsinspectie.  Lees via de website van de Algemene Onderwijsbond (AOB) meer over de toename.

Hieronder meer relevante boeken, die kunnen helpen bij de invulling van passend onderwijs.


30-09-2022