Gratis verzending vanaf €20

NIEUW | De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!


NIEUW | De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!

De zorg is het domein van de patiënten en de zorgprofessionals! De dynamiek in de zorg – zoals, innovatie, kwaliteitsontwikkeling en efficiency – ontstaat dan ook in de relatie tussen patiënt en zorgprofessional. Deze dynamiek wordt in zeer grote mate ondersteund en mede gestuurd door de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, die zorgprofessionals aanbieden aan hun patiënten.


En natuurlijk door grote veranderingen bij patiënten zelf, in demografische en epidemiologische zin, maar ook in termen van onder meer opleidingsniveau, inkomenspositie, mondigheid, steeds grotere behoefte aan eigen regie.

Dit alles heeft grote consequenties voor de context, waarbinnen de relatie tussen patiënt en zorgprofessional zich ontwikkelt c.q. kan ontwikkelen. Dit alles vormt de kern van de zorg.

Prosumentenmodel in zorg
Daarnaast zien we – in de gehele economie – dat de consument in steeds meer productieprocessen (soms grotendeels) de rol van producent op zich neemt, het zogenoemde prosumentenmodel. Deze ontwikkeling zien we ook in de zorg. Guus van Montfort geeft hiervan veel concrete voorbeelden in dit boek.

De rol en betekenis van de (landelijke en lokale) overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en bestuurders van zorginstellingen, zijn dienend aan de zorg, namelijk faciliterend, ondersteunend, randvoorwaardenstellend.

'Tienpuntenplan voor de bekostiging sluit goed aan bij beheersingsbeleid van overheid en zorgverzekeraars'
Het beleid van de overheid en zorgverzekeraars moet aansluiten op de dynamiek op de werkvloer. Als dat niet gebeurt, krijgt men een zeer sterke toename van de administratieve lastendruk. Deze dynamiek heeft in grote mate een autonoom karakter ten opzichte van dat beleid. Het beleid – denk bijvoorbeeld aan de bekostiging – past zich dan in de praktijk hierop aan. Zo heeft de prestatiebekostiging in grote mate een budgetachtig karakter, en een positieve impact gehad op innovatie, kwaliteitsontwikkeling en samenwerking. Het in dit boek voorgestelde Tienpuntenplan voor de bekostiging sluit goed aan bij deze dynamiek en tevens bij het beheersingsbeleid van de overheid en de zorgverzekeraars.

Lees meer & bestel De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Over de auteur
Met werkzaamheden bij onder andere het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, NZi, Achmea Zorg, Actiz en Prismant heeft Guus van Montfort ruime ervaring in het zorgdomein. Als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant en Erasmus Universiteit Rotterdam combineerde hij (bedrijfs)economie met management en organisatie van zorg. 

Van Montfoort schreef eerder de driedelige serie Zorg in perspectief van de cliënt. Deze serie komt voort uit zijn interesse voor en specialisatie in de bedrijfseconomische dimensie van de zorg.

 


17-11-2022