Gratis verzending vanaf €20

Emotionele diversiteit, Emowijzer draagt deze boodschap sinds 2016 uit


Emotionele diversiteit, Emowijzer draagt deze boodschap sinds 2016 uit

Psychologie Magazine heeft 2023 uitgeroepen tot het jaar van emotionele diversiteit. Emowijzer sluit uitstekend aan op dit thema. Emowijzer is een eenvoudige tool die erg goed werkt. Op een uitnodigende en laagdrempelige manier kunnen professionals en opvoeders samen met een kind praten over wat het voelt. 

 

Emowijzer is een grote afbeelding met 16 poppetjes die voor kinderen herkenbare lichaamstaal uitdrukken. Deze afbeeldingen nodigen kinderen uit om stil te staan bij hoe ze zich voelen. Emowijzer heeft in het midden twee leeslinten. Daaraan bevestig je zelf een schommeltje. Het schommeltje versterkt de boodschap dat gevoelens komen en gaan. Dat je ín en uit je gevoelens schommelt. De Emowijzer bevindt zich in het hart van het boek en heet "Emowijzer, samen praten over wat je voelt". Met het schommeltje onder je vinger wijs je aan welk gevoel je voelt.

Kinderen worden zo emotioneel wijzer. En dat is héél belangrijk. Want kinderen leren dat hun gevoelens een boodschap in zich dragen. Over de behoeften en oplossingen die het kind op dat moment nodig heeft om harmonisch verder te groeien.

Gevoelens van kinderen worden door het gebruik van de Emowijzer dus ineens niet meer lastig, maar juist helpend!

Stimuleren van zelfregulatie
Op jonge leeftijd starten met het gebruik van de Emowijzer stimuleert de ontwikkeling van zelfregulatie en veerkracht bij kinderen. Bovendien, en essentieel: er bestaan bij Emowijzer geen negatieve of positieve gevoelens. Alle gevoelens mogen er zijn en hebben een functie. 
 
Gevoelens kunnen voor kinderen heel heftig zijn. Zij kunnen erdoor bevriezen en verharden. Heftige gevoelens creëren een slotje op je mond, zo zei een kindje ooit heel mooi. De beweging van het schommeltje helpt de innerlijke bevriezing door heftige emoties te  ontdooien. Het kind kan dan, mét of zonder woorden, communiceren over de binnenwereld. 

Emowijzer helpt bij alle (hoog)sensitieve kinderen, bij NT2 en vluchtelingen en alle kinderen met een beperkt vocabulair. Daarnaast helpt het ook bij kinderen met een beperking (bijv. TOS, slechthorendheid).

Lees meer & bestel Emowijzer! 


17-01-2023